Кезектеги Административдик кенеш. 17.04.2021-жыл

2021-04-19 11:50:00 24

ОшМУнун Медицина факультетинде кезектеги Административдик кенеши болуп өттү. Мында эки маселе каралды. 1. Окуу процессинин жүрүшү. 2. Ар түрдүү маселелер. Окуу процессинин жүрүшү боюнча, окуу иштери боюнча зам декандар Айтиева Шарипа Джалаловна, Тажибаев Максатбек Каримович жана Ташиева Гульбара Самидиновна өздөрүнүн окуу процессинин жүрүшү боюнча маалыматтарды айтып кетишти.