Дарылоо иши адистигинин бүтүрүүчүлөрү, жыйынтыктоочу мамлекеттик экзаменди тапшырууда.

2022-07-04 12:19:29 38

Дарылоо иши адистигинин бүтүрүүчүлөрү, жыйынтыктоочу мамлекеттик экзаменди тапшырууда. ДИМЕДУС клиникалык кейстерди колдонуу менен клиникалык ой жүгүртүүнү баалап, бүтүрүүчүнүн клиникалык көндүмдөрү муляж борборунан бааланды.