Контакты

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясынын кафедра башчысы

х.и.к., доцент. Боронова Зыйнат Самидиновна

Байланыш номерлери:

+996990864600,

+996990864600

Электронная почта: @mail.ru

Zinatboronova@mail.ru

Электронная почта: @Oshsu.kg