Новости

Андижан медициналык иниститутунда "Морфология - основа медицины" деген аталыштагы "I Эл аралык студенттик олимпиадага" Гистология жана патанатомия кафедрасынын гистология жана патанатомия предметтери боюнча I жана III курстун студенттери барып катышышып, алдынкы орундарды алып келишти. Аталган олимпиадага Андижан мамалекеттик медициналык институтунун, Ташкент мамлекеттик медицина институтунун, Ош мамлекеттик университетинин студенттери катышышты. Гистология, цитология жана эмбриология предметинен ситуациылык тапшырмалар жана микропрепараттарды суроттоп жазуу боюнча 1-орунду лб-1-18 тайпасынын студенти Алиева Ирода, 3-орунду ушул эле тайпанын студенти Мадамбек кызы Роза, тестирлоо жана суроолорго жооп беруу боюнча лб-1-18 тайпасынын студенти Досматова Гаухар 2-орунду камсыздашты. Ал эми патанатомия предмети боюнча Креативдуу ойлоосу жана макропрепараттарды суроттоо боюнча 1-орунду лк-1-16 тайпасынын студенти Кубанычбекова Феруза, ушул эле номинация боюнча 3-орунду лб-1-16 тайпасынын студенти Жураева Бактыхан камсыздашты. Ал эми калган студенттер олимпиадага активдуу катышкандыгы учун сертификаттар менен сыйланышты.
Куттуктоо!!! 2020-жылдын 5-мартында ОшМУнун медицина факультетинин гистология жана патанатомия кафедрасынын башчысы м.и.д., профессор Шатманов Суйнали Токтоназарович, Москва шаарында болуп Россия Табият таануу Академиясынын (Российская Академия Естествознания – РАЕ) академиги наамын алды. Суйнали Токтоназаровичке чыё ден-соолук, иштерине ийгиликтерди каалоо менен дагы да бийиктиктерди багынтып ж\ръ беришине тилектешпиз!!!
Заведующий кафедрой гистологии и патанатомии медицинского факультета ОшГУ, доктор медицинских наук, профессор Шатманов Суйнали Токтоназарович 8-9 ноября 2019 года в городах Ташкента и Андижана Республики Узбекистан участвовал в интегративной лекции «Лекция втроем». В интегративной лекции участвовали представители трех государств: Узбекистан – Убайдуллаев Рустам Латипович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии и клинической анатомии АГМИ, г. Андижан; Казакстан – Даржанова Клара Батеновна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной анатомии и топографической анатомии с оперативной хирургией, г. Актюбе; Кыргызстан – Шатманов Суйнали Токтоназарович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гистологии и патанатомии медицинского факультета ОшГУ, г. Ош. Участники интегративной лекции награждены почетными грамотами и благодарственной письмой со стороны руководства ТашМИ и АГМИ. Коллектив медицинского факультета сердечно поздравляет профессора Шатманова С.Т. и желает ему дальнейших успехов.
Куттуктоо!!! 2019-жылдын 31-октябрында ОшМУнун медицина факультетинин гистология жана патанатомия кафедрасынын улук окутуучусу, факультеттер аралык дене тарбия №2 кафедрасынын башчысы Саттаров Абсамат Эрмаматович Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында Санкт-Петербург мамлекеттик педиатрия университетинде «Физическое развитие и телосложение у детей подросткового и юношеского возраста разных экологических зон Кыргызстана» темасы боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтуу коргогондугу менен куттуктайбыз. Илимий жетекчиси: м.и.д., профессор Тулекеев Т.М. Абсамат Эрмаматовичке чыё ден-соолук, иштерине ийгиликтерди каалоо менен дагы да бийиктиктерди багынтып журо беришине тилектешпиз!!! Гистология жана патанатомия кафедрасынын жамааты
Международная он-лайн конференция «Наука и образование: Актуальные вопросы, достижения и инновации в медицине». Республики Узбекистан, г. Ташкент Таш ПМИ – 16.04.2021
Международная научная конференция “Клинико-морфологические аспекты фундаментальных и прикладных медицинских исследований” Научное медицинское общуство анатомов, гистологов и эмбриологов ФГБОУ ВО Воронежской государственный, медицинский университет им. Н.Н. Бурденко минздрова России ФГБОУ ВО РУДН ОшГУ АГМИ 19.03.2021
Жаз майрамдарына карата,узурлуу эмгеги учун Жолдошева Элеонора "Ардак грамота" менен сыйланды.
"НООРУЗ" майрамына карата Ош шаардык Кенеши тарабынан, Жолдошева Гулай Тыныбековна "Ардак грамота" менен сыйланды
Гистология жана патанатомия кафедрасынын кафедра башчысы, д.м.н., проф. Шатманов С.Т., Джолдошева Г.Т., Ажибаев Д.А. «Кесиптик билим билим бер\дъ компетентт\лк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу» тренинг-семинарына катышкандыгын тастыгыктаган сертификатка ээ болушту.
15.03-18.03-2021-мартка чейин Ташкент шаарына Ташкент мамлекеттик стоматология институтунун ректоратынын чакыруусу менен гистология жана патанатомия предметтеринен лекция окуп, практикалык сабактарга жана семинарларга катышып келди. Ошону менен бирге Ташмедакадемия жана Ташкент педиатриялык медициналык институттарында да лекцияларды окуп келди.
19-апрель 2021-жылы табият тануу жана география факультетинде айыл-чарба жана медицина факультетинин гистология жана патанатомия кафедраларынын биргелешкен жыйыны болуп өттү. Жыйында Бишкек шаарынан келген К.И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин изилденүүчүсү Анарбек уулу Советбектин “Кыргыз тайганынын топографиялык анатомиясы” аттуу кандидаттык диссертациясын алдын ала коргоосу болуп өттү.
"Илим жумалыгы" алкагында уюштурулган студенттик конференция, медицина факультетинин гстология жана патанатомия кафедрасы тарабынан 15.11.2019 куну откорулду. Жыйынтыгында I,II, III даражадагы дипломго татыктуу студенттер сыйланышты.
Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор К.Г. Кожобеков тарабынан, С.Т. Шатмановго медицина факультетинин студенттери учун библиотекага 70 даана орус тилинде китеп бергендиги учун ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ берилди
Квалификацияны жогорулатуу максатында, «Педагогика жана психология» багыты боюнча 72 саат көлөмүндө окуу курсунан өтүштү