Технологическая карта кафедры

Кафедранын 1 6 .01.201 6 -ж. отурумунда

№ 6 протоколу негизинде

талкууланды жана бекитилди Кафедра башчысы Мамажакып у. Ч.

МОДУЛДУК-РЕЙТИНГ СИСТЕМАСЫНЫН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КАРТАСЫ

ПРЕДМЕТ «ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА»

РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Адистиги: Дарылоо иши, стоматология, педиатрия,МПД жана фармация.

II семестр

ВМП

Жалпы

саат

Ауд.

саат

Лекц.

Практ.

СЪАИ

1-модул (75 саат, 30 балл)

2-модул (75 саат, 30 балл)

Семестрде топтолгон максималдык рейтингдик балл

Ауд. саат

СЪАИ

Ауд. саат

СЪАИ

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

150

75

30

45

75

14 ч.

24ч.

38 ч.

16 ч.

21 ч.

37 ч.

40 б.

Баллы:

5

15

10

5

15

10

Экстремалдык медицина жана ъмр коопсуздугу кафедрасынын башчысы

к.м.н., доцент Мамажакып уулу Чынгызбек