Повышение квалификаций

Медицина факультетинин

“Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар” кафедрасынын профессордук-окутучулук курамынын квалификацияны жогорулатуу боюнча маалыматы

Аты-жөнү, кызматы

2015-жыл

2016-жыл

2017-жыл

2018-жыл

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

1.

Раззаков Азизбек Кокоевич, доцент, каф.баш.

“Реформы мед. образования в КР”

Ош, 25-26.12.2017ж

“UDREM Faculty of Medicine”

Ош, 15-17.11.2017ж

“ААОПО”, №СТ-011063

26.12.2017ж

“ААОПО”, №СТ-0658

22.04.217ж

2.

Бурканов Акылбек Эркинович, окутуучу

ОшМУ, Лицензия №352

Каттоо №1-620

Ош-2015

3.

Сандыбаева Замира Кудайбердиевна, окутуучу

ОшМУ, Лицензия №LE 150001017

Каттоо №15/0227

Ош-2017

4.

Абдураупова Наргиза Мамировна

ОшМУ, Лицензия №LE 150001017

Каттоо №15/0227

Ош-2017

5.

Рахимова Айжаркын Машраббаевна

ОшМУ, Лицензия №LE 150001017

Каттоо №15/0227

Ош-2017

6.

Кимсанбаева Бегимай Кабылжановна

“Агартуу академиясы” коомдук фонду, Лицензия №LE 140000672

Ош,23.01.2018

7.

Боронова Зыйнат Самидиновна, доцент

“Инситут Мед.проблем ”

Астана, 04-07.07.2016

ОшМУ, Лицензия № LE 150001017

Каттоо № 15/0227

Ош-2016

8.

Момунова Айгул Абдыкеримовна, доцент

“ААОПО”, №СТ-0652

22.04.217ж

кмга

Бишкек, 3-4.11.2017ж

КГМИПиПК

Ош, 25-27.10.2017ж

КГМИПиПК

Ош, 22-23.11.0217ж

9.

Жанбаева Анара Кенешовна, доцент

КГМИПиПК

Ош, 22-23.11.0217ж

“Агартуу академиясы” коомдук фонду, Лицензия №LE 140000672

Ош,23.01.2018

10.

Бакирова Нурзат Абдыкалыковна, окутуучу

УВКОПЧПФМ

Ош, 24-27.08.2016ж

КГМИПиПК

Ош, 22-23.11.0217ж

11.

Субанова Малика Орозалиевна, окутуучу

ОшМУ

Ош, 18-20.05.2017ж

КГМИПиПК

Ош, 22-23.11.0217ж

12.

Жакыпов Эрнист Маматубраимович, окутуучу

УВКОПЧПФМ

Ош, 24-27.08.2016ж

13.

Абдыкеримов Анарбек Абдыкеримович, окутуучу

КОК

Бишкек, 21-22.06.2016ж

ЮжФ КГМИПиПК

Ош, 15.10.2016ж

ОшМУ

Ош, 01.03.2017

ОшМУ

Ош, 10.03.2017

ОшМУ, Лицензия №LE 150001017

Каттоо №15/0227

Ош-2017

Кафедра башчысы фарм.и.к., доцент: Азизбек Кокоевич Раззаков _______________(колу)