протоколдор 2017-2018-окуу жыл

протокол №1 28.08.2017. Жаны окуу жылына карата кафедранын иш планын жана отурумунун иш планын түзүү жана толуктоо.
протокол №2. 12.09.2017 Ачык сабактар жана өз ара сабактарга катышуунун иш планын талкулоо жана бекитүү
протокол №4 19.09.2017-ж. куратордук иш>
протокол №5 26.09.2017терроризим
протокол № 26 13.03.2018 практикага болунушу
протокол № 26 13.03.2018 НБП РО
протокол №6 03.10.2017-ж. Камилла Эсен
протокол№10. 31.10.2017.Мыкты лектор жана мыкты окутуучу кароо сынагын өткөрүү.
протокол №12 21,11.2017.этикалык кодекси менен таанышып чыгуу
протокол №15 12.12.2017 тест 2-4-6-8-10
протокол №15 Коррупцияга жол бербөөгө
протокол №16 19.12.2017. Исмаилов Алимбек
протокол №17, от 26. 12. 17г. Исмаилов А.А.
протокол №22 13.02.2018 НББП
протокол №24 27.02.2018 ардак грамота
протокол №21 06,02.2018.Ачык сабактар жана өз ара сабактарга катышуунун иш планын талкулоо жана бекитүү
протокол №25 06.03.2018 НББП
протокол №26 13.03.2018 ишембилик
протокол № 28 27.03.2018. студенттик илимий иштер
протокол №29 03,04,2018 ГОС
протокол №29 03.04.2018-ж. ЖОЖ компонент жана тандоо курстардын тизмесин
протокол №32 19.04.2018. студ Илим иш откорулду
протокол №33 Арстанбеков С.Р.
протокол №35 15.05.2018. тест 2-4-6-8-10