ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМ

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы:

1. Маметова Алтынай Сулеймановна – х.и.д., профессор, кафедра башчысы

2. Калматов Роман Калматович – м.и.д., профессор

3. Гаффорова Хилола Икрамовна - х.и.к., доцент

4. Матаипова Анаркан Кушубаковна – улук окутуучу

5. Атабаев Ибрагим Насырович – к.м.н.

6. Исмаилова Сейликан Абдымомуновна – окутуучу

8. Жаркынбаева Роза Абдимаматовна – окутуучу

9. Юсупова Айнура Мурзакуловна – окутуучу

10. Мааматова Бурул Мааматовна – окутуучу

11. Абдыкарова Айпери Садирдиновна – окутуучу

13. Топчубаева Элида Таировна – окутуучу