ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ

"Кесиптик билим беруудо компетентуулук мамилеге ылаыйк окуу-методикалык документерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу " тренинг семинары
"Кесиптик билим беруудо компетентуулук мамилеге ылаыйк окуу-методикалык документерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу " тренинг семинары