• КАФЕДРЫ
  • Онкология, офтальмология и оториноларингология

Онкология, офтальмология и оториноларингология

Медицина факультетинин Онкология, офтальмология жана оториноларингология кафедрасы 2002-жылдын 2-декабрындагы №127 -Б-1Ош МУнун ректорунун (КРУИ Анынакадемиги Б.М. Мурзубраимов) буйругунун негизинде тузулгон. Ошол эле буйрук менен профессор, м.и.д. А.Р. Жумабаев кафедранын башчысы болуп дайындалган, ал 2015-жылга чейин узурлуу эмгектенген. 2015-жылдан баштап ушул кунго чейин кафедраны доцент, м.и.к. М.А. Джемуратов башкарып кележатат.