Молодежный комитет

Аскар Уулу Мунарбек

Жаштар комитетинин төрагасы.

Фамилясы Аскар Уулу
Аты Мунарбек
Атасынын аты
Туулган жылы 29.03.2001.

Толубаев Осмон Мустапаевич

Жаштар комитетинин торагасынын “МПД”, “Фармация” адистиктери боюнча орун басары

Фамилясы Толубаев
Аты Осмон
Атасынын аты Мустапаевич
Туулган жылы 28.11.1999

Жураева Севара Рахматиллаевна

Жаштар комитетинин торагасынын “Дарылоо иши” “Педиатрия” адистиктери боюнча орун басары

Фамилясы Жураева
Аты Севара
Атасынын аты Рахматиллаевна
Туулган жылы 11.06.2003

Нышанбаева Нураида Жаныбековна

Жаштар комитетини Илимий секторунун башчысы

Фамилясы Нышанбаева
Аты Нураида
Атасынын аты Жаныбековна
Туулган жылы 13.08.2004