• КАФЕДРЫ
  • Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакология

Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакология

Ярмарка вакансии для выпускников по специальности фармация 23.05.2018г.

"Кесиптик билим беруудо компетентуулук мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу" тренинг-семинары.

04.02.2019 306-канасында эки кафедра биригип кезексиз отуруму откорулду. Мында негизги маселе катарында кафедралардын акридитатциялык критерийлердин устундо иштоо жана анын аткарылышынын ишке ашыруу максатында талкуу болду.

День открытых дверей.

Открытый урок. Кимсанбаева Б.К.

Аккредитационное агентство "Эл баасы" Сертификат 16.04.2018

Гости из Ташкента.

На семинаре

Научная конференция на кафедре

Встреча со студентами.

Внутренняя комиссия. 24.05.2018 г.

Рабочая группа. Указание №201 от 16.03.2018. 02.06.2018год

1 июня -День защиты детей. Интернат для глухонемых. 01.06.2018г.

ОшМУнун медицина факультетинин сурамжылоо жана добуш беруу жыйынтыгы менен эн мыкты жасалгалангандыгы учун ЖЫЛДЫН МЫКТЫ КАФЕДРАСЫ-2017 наминациясы менен сыйланды .

Фармакология кафедрасынын эмгекчилдер жамааты.

02.11.2018 күнү Ednet боюнча семинар болуп өттү.

1-СЕНТЯБРЬ Билим куну. Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалик дисциплиналар кафедрасында окуу жылы ийгиликтуу башталды.

Турк дуйносунун табигый илимдер жана медицина бойунча I-чи эл аралык конгрессинин катышуучулары

"Факультетте откорулуучу илимий жумалыктагы иштин журушундо кафедрадагы "Базисный фармакология" дисциплинасы боюнча студенттер илимий докладтарын окушту.