Международные конференции


М.и.д., профессор Шатманов С.Т. Ташкент мамлекеттик стоматологиялык институтунун "Гистология жана медициналык биология" кафедрасы менен ОшМУнун Медицина факультетинин "Гистология жана патанатомия" кафедрасынын ортосунда келишимге кол кою учурунда.

М.и.д., профессор Шатманов С.Т., Самарканд Медицина институтунун Туштук кореядан келген студенттерине лекция өтүү учурунда.

М.и.д., профессор Шатманов С.Т. Самарканд Медицина институтунун гистология кафедрасынын эмгек жамааты менен, кафедра башчысы м.и.д., профессор Орипов Фирдавс Суратович.


М.и.д., профессор Мамасаидов А.Т., Батыш Казахстан мамлекеттик Медициналык университетинин (Актубе шаары) суроосу боюнча 5-16 ноябрьда лекция окуп келди.


Д.м.н., профессор Мамасаидов А.Т. Санкт - Петербург 1-3 ноября "Международная конференция: дни ревматологии в Санкт-Петербурге". Доклад на тему: "Анти-В-клеточная терапия при ревмотоидном артрите: результаты применения в г.Ош, Южном Кыргызстане"

Д.м.н., профессор Мамасаидов А.Т. Россия, г.Москва. "5-й Евразийский когресс ревматологов" 26-28 сентября 2018г. Сделал 5 докладов: новые методы диагностики и лечения ревматических заболеваний в Южном регионе.
4-5 мая 2022 года состоялась международная конференция на тему "Современная морфология и интеграция с клиническими дисциплинами" в г.Бухара, где участвовали больше десяти университетов из России, Белорусии (Пермский государственный медицинский университет,Петрозаводский государственный университет,Волгоградский государственный медицинский университет, Балтийский федеральный университет, Северо-Западный государственный университет,Военно-медицинская академия и т.д.) в основном представители кафедры анатомии, морфологии патологической анатомии судебной медицины. Выступления проводились в оффлайн и в онлайн режиме. Из медицинского факультета ОшГУ участвовали на научно-практической конференции сотрудники следующих кафедр "гистологии и патанатомии", "ЕНД" и "Внутренние болезни 2".
Москва шаарындагы М.В.Ломоносов атындагы ММУде, прикладдык механика, "Биохиммаш" прикладдык биохимия жана машина куруу институттарында илимий иш сапарындашМУнун медицина факультетинин жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасынын окутуучулары: Жаркынбаева Р.А., х.и.д., профессор Маметова А.С. менен биргеликте Москва шаарындагы М.В.Ломоносов атындагы ММУде, прикладдык механика, "Биохиммаш" прикладдык биохимия жана машина куруу институттарында илимий иш сапарына барып келишти.
ОшМУнун медицина факультетинин коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын доценти, м.и.к. Муйдинов Фазлиддин Фаезидинович 2022-жылдын 25-май күнү Россия илимдер академиясынын Урал бөлүмү, Иммунология жана физиология институту тарабынан өткөрүлгөн "Врач-пациент-общество" аттуу эл аралык илимий конференцияга катышты. Илимий конференцияда коомдук саламаттыкты сактоо тармагындагы актуалдуу маселелер каралды.ОшМУнун медицина факультетинин доценти, м.и.к. Муйдинов Фазлиддин Фаезиддинович 2022-жылдын 26-май күнү Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарына болгон иш сапарынын алкагында Урал мамлекеттик медициналык университетин эл аралык байланыштар боюнча проректору Флягин. М.А., үзгүлтүксүз медициналык билим жана аймактык өнүгүү боюнча проректор, м.и.д. профессор Сабитов А.У. жана Медико-профилактика факультетин деканы, м.и.к., доцент Косова А.А. менен жолугушту. Жолугушуу учурунда университеттер аралык түзүлгөн меморандумдун негизинде профилактикалык медицина багытында илимий практикалык иштерди өнүктүрүү, тажырыйба алмашуу, "медико-профилактикалык иши" адистигинде окуган студенттерге академиялык мобилдүүлүлүктү жолго коюу, аталган багытта илимий кошмо конференцияларды уюштуруу маселелери талкууланды. Илимий жана билим берүү багытында кызматташуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.
23-28 май 2022 ж. чейин ОшМУнун илимий делегациясынын курамында ф.м.и.д, профессор И.Г.Кенжаев, м.и.д., профессор Т.М.Мамаев, ф.м. и.д., профессор Курбаналиев А.А. Испания мамлекетинин Кадис университетине илимий ишмердүүлүктө чогуу аракеттенүү максатында атайын иш сапарында болуп келишти. Оштук делегация Кадис университетинин жетекчилиги, окумуштуулары менен жолугушуп, илимий багытта аспиранттарды, магистранттарды, PhD докторанттарды биргеликте даярдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, макулдашылды. Жаңы окуу жылында бул багытта испандык делегациянын келүүсү күтүлүүдө.

Медицина факультетинин эл аралык мамилелер боюнча декандын орун басары м.и.к., доцент Муйдинов Ф. Туркиянын Стамбул шаарында өткөн "Ислам алкагында саламаттыкты сактоону өнүгүшү" аттуу конгрессине катышты

КР саламаттыкты сактоо министринин орун басары Каратаев М.М. менен.

Мохаммад Хамис. Президент, заместитель декана по клиническим ротациям США, северо-западный университет, Чикаго.<
Тажрыйба алмаштыруу максатында Ташкент медициналык академиясынын проректору Ботиров М.Т. баштаган делигация ОшМУга келди. Университеттер аралык мамилелерди оркүндөтүү максатында меморандумга кол коюлду.
Медицина факультетинин делегациясы Бухара мамлекеттик медициналык институту тарабынан өткөрүлгөн эл аралык конференцияга катышып келишти.
Мастер класс лекции по гистологии и патанатомии 18 ноября 2021 года в рамках посещения научно-практической конференции с международным участием Бухарского государственного медицинского университета им. Абу Али ибн Сино профессором ОшГУ С.Т.Шатмановым был проведен мастер классы для студентов и сотрудников по дисциплинам гистология и патологическая анатомия.
С.Т.Шатманов участвовал на международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы современной морфологии" Заведующий кафедрой гистологии и патологической анатомии медицинского факультета ОшГУ, д.м.н., профессор С.Т.Шатманов участвовал на международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы современной морфологии", которая прошла 17-18 ноября в г. Бухара, Республика Узбекистан. Отрадно отметить, что в рамках данной конференции профессору был вручен нагрудной знак Бухарского государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино.
"Инновации малоинвазивной хирургии" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция 2021-жылдын 15-16-октябрында И.К.Ахунбаев атындагы КММАда "Инновации малоинвазивной хирургии" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция болуп отту. Уюштуруучулар тарабынан видеоконференция форматында операциялык залдан кызыл онгочко, ашказан-ичегилерге, боорго, опкого, бойрокко, жыныстык органдарга эндовидеохирургиялык операциялары корсотулуп, талкууланды. Ошондой эле Москва шаарынан профессор И.Л.Андрейцев онлайн режиминде эндовидеолук "da Vinci" роботтук операциясы демонстрацияланды. Аягында катышуучуларга 12 саат олчомундо мастер класс откорулуп, сертификаттар берилди. Белгилей кетсек, аталган иш-чарага ОшМУнун медицина факультетинин хирургиялык оорулар кафедрасынын башчысы, м.и.д., профессор А.Муратов жетектеген делегация да катышып келишти.