Международные конференции


М.и.д., профессор Шатманов С.Т. Ташкент мамлекеттик стоматологиялык институтунун "Гистология жана медициналык биология" кафедрасы менен ОшМУнун Медицина факультетинин "Гистология жана патанатомия" кафедрасынын ортосунда келишимге кол кою учурунда.

М.и.д., профессор Шатманов С.Т., Самарканд Медицина институтунун Туштук кореядан келген студенттерине лекция өтүү учурунда.

М.и.д., профессор Шатманов С.Т. Самарканд Медицина институтунун гистология кафедрасынын эмгек жамааты менен, кафедра башчысы м.и.д., профессор Орипов Фирдавс Суратович.


М.и.д., профессор Мамасаидов А.Т., Батыш Казахстан мамлекеттик Медициналык университетинин (Актубе шаары) суроосу боюнча 5-16 ноябрьда лекция окуп келди.


Д.м.н., профессор Мамасаидов А.Т. Санкт - Петербург 1-3 ноября "Международная конференция: дни ревматологии в Санкт-Петербурге". Доклад на тему: "Анти-В-клеточная терапия при ревмотоидном артрите: результаты применения в г.Ош, Южном Кыргызстане"

Д.м.н., профессор Мамасаидов А.Т. Россия, г.Москва. "5-й Евразийский когресс ревматологов" 26-28 сентября 2018г. Сделал 5 докладов: новые методы диагностики и лечения ревматических заболеваний в Южном регионе.

Медицина факультетинин эл аралык мамилелер боюнча декандын орун басары м.и.к., доцент Муйдинов Ф. Туркиянын Стамбул шаарында өткөн "Ислам алкагында саламаттыкты сактоону өнүгүшү" аттуу конгрессине катышты

КР саламаттыкты сактоо министринин орун басары Каратаев М.М. менен.

Мохаммад Хамис. Президент, заместитель декана по клиническим ротациям США, северо-западный университет, Чикаго.<
Тажрыйба алмаштыруу максатында Ташкент медициналык академиясынын проректору Ботиров М.Т. баштаган делигация ОшМУга келди. Университеттер аралык мамилелерди оркүндөтүү максатында меморандумга кол коюлду.
Медицина факультетинин делегациясы Бухара мамлекеттик медициналык институту тарабынан өткөрүлгөн эл аралык конференцияга катышып келишти.