• КАФЕДРЫ
  • Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология

Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология

Молдалиев Жоомарт Тумакович

Илимий даражасы : биология илимдеринин кандидаты

Илимий наамы : доцент
Кызматы : Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу

Электрондук дареги:

joomart77@oshsu.kg
тел.:+996779215177