• КАФЕДРЫ
  • Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология

Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология

Маметова Алтынай Сулеймановна

Илимий даражасы :

химия илимдеринин доктору

Илимий наамы :

профессор

Кызматы :

Кафедра башчысы

Электрондук дареги:

mametova10@mail.ru
krebs-46@mail.ru

тел.:+996 778 824 658