• КАФЕДРЫ
  • Хирургической стоматологии и стоматологии детского возраста

Хирургической стоматологии и стоматологии детского возраста

Бугун Ош Медициналык окуу жайынын Стоматология кафедрасында Ишембилик болуп отту. Ишембиликке кафедранын жамааты студенттер менен биргеликте толук катышышып, имараттын ар бир канааларын, каридорлорду жана короону тазалоо иштерин жургузушту.
Медицина факультетинин Хирургиялык жана курактык стоматология кафедрасынын окутуучусу Курманбеков Нурсултан Осмонкулович "Оптимизация регенерация костного дефекта после удаления ретенированных зубов челюстей" деген темада кафедралар арасындагы апробациясы жасалды. Илимий жетекчи профессор Ешиев Абдракман Молдолиевич. Рецензент доцент Мамажакып уулу Жаныбай.