• Наука

Наука

Описание: C:UsersTechLineDownloadsmsg5656738115-400.jpg Медицина факультетинин илиимий иштери боюнча декандын орун басары,химия илимдеринин кандидаты,доцент Гаффорова Хилола Икрамовна.

Электронная почта: gafforova1973@mail.ru gafforova@oshsu.kg

телефон: +996552555407,