Медицина факультетинин №9 Окумуштуулар кеңеши (2021-жыл, 05-июль)

2021-07-08 11:12:03 16

Медицина факультетинин №9 Окумуштуулар кеңеши (2021-жыл, 05-июль). 1-чи төмөндөгү маселе каралды. Медицина факультетинин кезектеги 2020-2021 – окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрү боюнча мамлекеттик аттестациялык комиссиянын отчету болуп өттү. 2-маселеде. Ар түрдүү маселелер каралды.