Жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамен "Даарылоо иши" адистиги

2022-07-02 13:44:48 41

Дарылоо иши адистигинин бүтүрүүчүлөрү, жыйынтыктоочу мамлекеттик экзаменди тапшырууда. ДИМЕДУС клиникалык кейстерди колдонуу менен клиникалык ой жүгүртүүнү баалап, бүтүрүүчүнүн клиникалык көндүмдөрү муляж борборунан бааланды.