Пирогова атындагы анатомиялык интерактивдүү столу

2023-01-21 22:20:44 22

Пирогова атындагы анатомиялык интерактивдүү столу студенттерге окуганга ынгайлуу шарт түзүү үчүн, бир учурда көпчүлүккө көрсөтүү жана кенири пайдалануу максатында чоң лекциялык залына орноштурулду. Бул стол негизинен морфологиялык дисциплиналарды окутууда колдонулат, жана көптөгөн заман талабына ылайык инновациялык сабактарды өтүүгө көрсөтмөлүүлүк берет. Морфологиялык жана клиникалык сабактарга кенири колдонуп, студенттерибиздин билим алуусуна шыктандырат деп ишенебиз.