Жооптуу бол акциясы!

2024-02-06 05:18:46 30

Медицина факультетинин ички оорулар үй-бүлөлүк медицина курсу менен кафедрасынын студенттери "Жооптуу бол акциясына" активдүү катышышты.