• Новости
  • Общая, клиническая биохимия и патофизиология

ЖКБжП кафедрасында илимий жана окутуу процессине арналган семинар

2024-02-06 10:25:18 21

Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология” кафедрасы тарабынан кезектеги график боюнча өткөрүлүүчү илимий-усулдук семинар өткөрүлдү. Семинарда кафедранын окутуучусу б.и.к., - Ташматова Н.К. окуу-усулдук боюнча “Сабакты окутуунун креативдүү ыкмалары” деген темада баяндама окууду, баяндамада ар бир сабакты натыйжалуу жүргүзүүнүн жаңы методдору, уюштуруу формалары,ыкмалары каралды. Ал эми кафедранын окутуучусу Мааматова Б.М. "Анализ заболеваемости мочеполовой системы среди взрослого населения Ошской области за период 2010-2019гг" илимий - усулдук темада баяндамасын окууду!