• Новости
  • Пропедевтика внутренних болезней

Димедус виртуалдык клиникасында

2024-02-28 08:24:26 34

Димедус виртуалдык клиникасында, кафедранын окутуучусу Жуманалиева Майрам Сапарбаевнанын студенттер менен практикалык сабак учуру.Группа 4лк-8б.