Документы

ОшМУнун медицина факультетинин 2023 - 2024 - окуу жылына карата өндүрүштүк практика боюнча иш планы.
Ош МУнун медицина факультетинин 2022-2023- окуу жылына карата өндүрүштүк практика боюнча иш планы.