План по международным связям

Медицина факультетинин эл аралык байланыштар бонча 2019-2020 окуу жылынын иш планы.
Медицина факультетинин эл аралык байланыштар боюнча 2018-2019-окуу жылы үчүн комплекстүү иш планы
Медицина факультетинин эл аралык байланыштар боюнча 2020-2021-окуу жылы үчүн комплекстүү иш планы
Медицина факультетинин эл аралык байланыштар боюнча 2021-2022-окуу жылы үчүн комплекстүү иш планы /
Медицина факультетинин эл аралык байланыштар бонча 2023-2024 окуу жылынын иш планы.
Медицина факультетинин эл аралык байланыштар бонча 2022-2023 окуу жылынын иш планы.