План по международным связям

Медицина факультетинин эл аралык байланыштар бонча 2019-2020 окуу жылынын иш планы.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА

ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МЕДИЦИНА  ФАКУЛЬТЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

Медицина факультетинин эл аралык байланыштар боюнча

2018-2019-окуу жылы үчүн комплекстүү иш планы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ  - 2018

 

ЕКИТЕМИН"

        Ош МУнун медицина факультетинин деканы, м.и.к., доцент Исмаилов А.А.

_________________________

 «____»  ___________  2018-ж.

 

 

 

Медицина факультетинин 2018-2019-окуу жылына карата эл аралык байланыштар боюнча иш планы

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу мөнөөтү

Жооптуулар

   1.

2018-2019- окуу жылына медицина факультетинин эл аралык байланыштар боюнча иш планын түзүү, тактоо жана бекитүү 

Сентябрь

Эл аралык байланыштар боюнча факультеттин деканынын орун басары, факультеттин Окумуштуулар Кеңеши

2.

2018-2019-окуу жылы үчүн факультеттин жана кафедралардын эл аралык негизги багыттарын карап чыгуу жана бекитүү

Сентябрь

Эл аралык байланыштар боюнча факультеттин деканынын орун басары, факультеттин Окумуштуулар Кеңеши

3.

ОшМУнун эл аралык бөлүмү менен тыгыз байланышта болуу жана алар менен иш алып баруу.

Жыл бою

Эл аралык байланыштар

департаменти, декандын орун басары.

4.

Ички жана тышкы мобилдүүлүктү ишке ашыруу.

Жыл бою

Эл аралык байланыштар

департаменти, декандын орун басары, студенттер

5.

Илимий жанылыктар жана информациялык жаны технологиялар боюнча эл аралык конференцияларга, семинарларга ж.б.у.с иш чараларга катышуу.

Жыл бою

Эл аралык байланыштар

департаменти, декандын орун басары.

6.

Чет мамлекеттердин (Өзбекстан, Казахстан, Тажикстан, Россия, Түркия, Кытай, Испания, Швейцария ж.б.) университеттери менен илимий алакаларды түзүүгө жетишүү.

Жыл бою

Эл аралык байланыштар

департаменти, декандын орун басары.

7.

Илимий эмгектерди жарыкка чыгарууну, илимий сапарларга барууну каржылоо максатында түрдүү фонддор, уюмдар тарабынан жарыяланган конкурстарга катышуу, проекттерди жазуу, олимпиадаларга, симпозиумдарга, конференцияларга катышуу

Жыл бою

Профессордук-окутуучулук жамаат, кафедра башчылары, эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары.

8.

Гранттарды алуу үчүн долбоорлор менен таанышуу, илимий темаларды каржылоо булактарын (фонддорду) издөө

Жыл бою

Деканат,

кафедра башчылары, декандын орун басары.

9.

ОшМУ менен эл аралык мааниде түзүлгөн келишимдерди (130-140 келишим) жүзөгө ашыруу аракеттерине көмөктөшүү

Жыл бою

Эл аралык байланыштар

департаменти,  декандын орун басары.

10.

ДААД, Эрасмус +, Мевлана сыяктуу эл аралык программалардын презентацияларына активдүү катышуу

Жыл бою

Эл аралык байланыштар

департаменти, декандын орун басары, студенттер

11.

Чет өлкөлүк окутуучуларды жана студенттерди академиялык мобилдүүлүк боюнча ОшМУга тартуу

Жыл бою

Эл аралык байланыштар

департаменти, декандын орун басары, студенттер

12.

ОшМУда 2018-2019-окуу жылы “Адамгерчилик мамилелер жылы” деп аталышына байланыштуу эл аралык деңгээлде уюштурулган тегерек стол, семинарлар жана диспуттарды өткөрүүгө катышуу

Жыл бою

Эл аралык байланыштар департаменти, деканат,

каф. башчылары, декандын орун басары.

13.

 Эл аралык байланыштар боюнча 2018-2019-окуу жылында Окумуштуулар Кеңешинде маалымат берүү

Июнь

Илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары

 

 

 

 

Медицина факультетинин деканы,

м.и.к., доцент:                                                           Исмаилов А.А.

 

 Эл аралык байланыштар боюнча декандын

 орун басары, м.и.к., доцент:                                       Муйдинов Ф.Ф.            

Медицина факультетинин эл аралык байланыштар боюнча 2020-2021-окуу жылы үчүн комплекстүү иш планы