Академическая мобильность студентов


Медицина факультетинин "Педиатрия" адистигинин 5 курс студенттери академиялык мобилдүүлүк алкагында Кыргыз-Россия славян университетинде окуп келишти.
“Психофизиологическая характеристика и формы агрессии различных соматотипов” Международная летняя школа ТГМУ – 2019 г. Душанбе
Психофизиологическая характеристика и формы агрессии различных соматотипов” Международная летняя школа ТГМУ – 2019 г. Душанбе
Медицина факультетинин «Фармация» адистигинин 2 курсунун студенти Анарбаева Сайкал 2019-2020 окуу жылында Erasmus+ мобилдүүлүк программасы боюнча конкурстан өтүп, Германиянын Марбург университетинде окуп келди.
Медицина факультетинин «Фармация» адистигинин 2 курсунун студенти Анарбаева Сайкал 2019-2020 окуу жылында Erasmus+ мобилдүүлүк программасы боюнча конкурстан өтүп, Германиянын Марбург университетинде окуп келди.
Академиялык мобилдуулук алкагында медицина факультетинин студенттери Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында. 2019 жыл, ноябрь.
Медицина факультетинин 5 курс студенти Паязов Сеитбек ERASMUS+ программасы алкагында Туркиянын Сивас Жумхуриет университетинде