• Структура

Структура

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

Медицина факультетинин деканы, доцент.

Фамилиясы Ыдырысов
Аты Исматилла
Атасынын аты Токтосунович
Туулган жылы 18.04.1974

Тажибаев Максатбек Каримович

"Даарылоо иши" адистиги боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент .

Фамилиясы Тажибаев
Аты Максатбек
Атасынын аты Каримович
Туулган жылы 06.09.1979.

Мырзашева Назгул Мамасадыковна

Медицина факультетинин "Стоматология" жана "МПД" адистиктеринин окуу иштер боюнча декандын орун басары.

Фамилия Мырзашева
Аты Назгул
Атасынын аты Мамасадыковна
Туулган жылы 05.07.1984

Камбарова Айнагул Осоровна

"Педиатрия жана ВСД" адистигинин декандын орун басары.

Фамилиясы Камбарова
Аты Айнагул
Атасынын аты Осоровна
Туулган жылы 03.01.1974.

Мамашов Нурбек Максутович

Декандын Илим жана Эл аралык байланыштар боюнча орун басары, м.и.к., доцент

Фамилиясы Мамашов
Аты Нурбек
Атасынын аты Максутович
Туулган жылы 01.03.74

Жообасарова Динара Жаамбаевна

Декандын өндүрүштүк практика боюнча орун басары

Фамилиясы Жообасарова
Аты Динара
Атасынын аты Жаамбаевна
Туулган жылы 01.11.1979.

Турсунбаева Айнура Турдубековна

Окуу методикалык кеңешинин төрайымы, улук окутуучу.

Фамилиясы Турсунбаева
Аты Айнура
Атасынын аты Турдубековна
Туулган жылы 10.05.1972.

Омурзакова Гүлнара Гуламовна

Окумуштуулар кеңешинин катчысы, химия илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилиясы Омурзакова
Аты Гүлнара
Атасынын аты Гуламовна
Туулган жылы 01.01.1974.

Манасов Насырбек Абдувалиевич

Профбюронун төрагасы, улук окутуучу.

Фамилиясы Манасов
Аты Насырбек
Атасынын аты Абдувалиевич
Туулган жылы 31.01.1972.

Касиева Гүлсара Кеңешовна

Аялдар кеңешинин төрайымы, биология илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилиясы Касиева
Аты Гүлсара
Атасынын аты Кеңешовна
Туулган жылы 11.02.1970.

Камчиев Келдияр Акбаралиевич

"Дарылоо иши" адистигинин өндүрүштүк практика боюнча декандын орун басары.

Фамилиясы Камчиев
Аты Келдияр
Атасынын аты Акбаралиевич
Туулган жылы 13.04.1989.

Муйдинов Фазлиддин Ваезиддинович

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилиясы Муйдинов
Аты Фазлиддин
Атасынын аты Ваезиддинович
Туулган жылы 08.10.1983.