• Структура

Структура

Ф.И.О.: Ыдырысов Исматилла Токтосунович
Ээлеген кызматы: Медицина факультетинин деканы
Илимий даражасы: Медицина илимдеринин доктору, профессор


Ф.И.О.: Тажибаев Максатбек Каримович
Ээлеген кызматы: "Дарылоо иши" адистиги боюнча декандын орун басары
Илимий даражасы: Медицина илиминин кандидаты, доцент

Ф.И.О.: Кенешбаев Бекболот Капаевич
Ээлеген кызматы: Педиатрия адистигинин окуу иштер боюнча декандын орун басары.
Илимий даражасы: м.и.к.,доцент.

Ф.И.О.: Омурзакова Гүлнара Гуламовна
Ээлеген кызматы: Фармация адистигининокуу иштери боюнча декандын орун басары.
Илимий даражасы: Химия илимдеринин кандидаты, доцент.

Ф.И.О.: Каратаев Мирлан Анварбекович
Ээлеген кызматы: Даарылоо иши" адистиги боюнча декандын орун басары.
Илимий даражасы: Аспирант по хирургии.

Ф.И.О.: Турсунбаева Айнура Турдубековна
Ээлеген кызматы: Окуу-методикалык кенешинин торайымы
Илимий даражасы: Улук окутуучу.

Ф.И.О.: Гаффорова Хилола Икрамовна
Ээлеген кызматы: Декандын Илимий иштер боюнча орун басары
Илимий даражасы: химия илимдеринин кандидаты,доцент.

Ф.И.О.: Жообасарова Динара Жаамбаевна
Ээлеген кызматы: Декандын өндүрүштүк практика боюнча орун басары.
Илимий даражасы: Медицина.

Ф.И.О.: Курманбеков Нурсултан Осмонкулович
Ээлеген кызматы: Медицина факультетинин "Стоматология" жана "МПД" адистиктеринин окуу иштер боюнча декандын орун басары.
Илимий даражасы: медицина илимдеринин кандидаты.

Ф.И.О.: Манасов Насырбек Абдувалиевич
Ээлеген кызматы: Профбюронун төрагасы.
Илимий даражасы: улук окутуучу.

Ф.И.О.: Касиева Гүлсара Кеңешовна
Ээлеген кызматы: Аялдар кеңешинин төрайымы.
Илимий даражасы: биология илимдеринин кандидаты, доцент.

Ф.И.О.: Джолдошешва Гулай Тыныбековна
Ээлеген кызматы: Тарбия иштери боюнчадекандын орун басары.
Илимий даражасы: улук окутуучу.

Ф.И.О.: Эндеше уулу Эрлан
Ээлеген кызматы: Тарбия иштери боюнчадекандын орун басары.
Илимий даражасы: улук окутуучу.


Ф.И.О.: Табалдыев Алымбек Табалдыевич
Ээлеген кызматы: Декандын өндүрүштүк практика боюнча орун басары
Илимий даражасы: Аспирант.