• Структура

Структура

Исмаилов Алимбек Адылбекович

Медицина факультетинин деканы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилясы Исмаилов
Аты Алимбек
Атасынын аты Адылбекович
Туулган жылы 28.12.1971.

Айтиева Шарипа Джалаловна

Медицина факультетинин 1, 2, 3-курстарынын окуу иштер боюнча декандын орун басары, Политология илимдеринин кандидаты, доцент .

Фамилиясы Айтиева
Аты Шарипа
Атасынын аты Джалаловна
Туулган жылы 03.05.1961.

Пакыров Жеңишбек Каракозуевич

Медицина факультетинин "Стоматология", "Фармация" адистиктеринин окуу иштер боюнча декандын орун басары.

Фамилия Пакыров
Аты Жеңишбек
Атасынын аты Каракозуевич
Туулган жылы 01.11.1965.

Тажибаев Максатбек Каримович

Медицина факультетинин “Педиатрия”,”Дарылоо иши” адистигинин 4, 5, 6-курстарынын окуу иштер боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилиясы Тажибаев
Аты Максатбек
Атасынын аты Каримович
Туулган жылы 06.09.1979.

Шерматова Уулжан Балтабаевна

Медицина факультетинин илимий иштери боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент

Фамилиясы Шерматова
Аты Уулжан
Атасынын аты Балтабаевна
Туулган жылы 03.05.1968.

Жообасарова Динара Жаамбаевна

Модулдук-интеграцияланган программа боюнча декандын орун басары.

Фамилиясы Жообасарова
Аты Динара
Атасынын аты Жаамбаевна
Туулган жылы 01.11.1979.

Турсунбаева Айнура Турдубековна

Окуу методикалык кеңешинин төрайымы, улук окутуучу.

Фамилиясы Турсунбаева
Аты Айнура
Атасынын аты Турдубековна
Туулган жылы 10.05.1972.

Омурзакова Гүлнара Гуламовна

Окумуштуулар кеңешинин катчысы, химия илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилиясы Омурзакова
Аты Гүлнара
Атасынын аты Гуламовна
Туулган жылы 01.01.1974.

Манасов Насырбек Абдувалиевич

Профбюронун төрагасы, улук окутуучу.

Фамилиясы Манасов
Аты Насырбек
Атасынын аты Абдувалиевич
Туулган жылы 31.01.1972.

Касиева Гүлсара Кеңешовна

Аялдар кеңешинин төрайымы, биология илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилиясы Касиева
Аты Гүлсара
Атасынын аты Кеңешовна
Туулган жылы 11.02.1970.

Камчиев Келдияр Акбаралиевич

"Дарылоо иши" адистигинин өндүрүштүк практика боюнча декандын орун басары.

Фамилиясы Камчиев
Аты Келдияр
Атасынын аты Акбаралиевич
Туулган жылы 13.04.1989.

Муйдинов Фазлиддин Ваезиддинович

Эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

Фамилиясы Муйдинов
Аты Фазлиддин
Атасынын аты Ваезиддинович
Туулган жылы 08.10.1983.

Гульжигитов Максатбек Гульжигитович

Тарбия жана социалдык иштер боюнча декандын орун басары.

Фамилиясы Гульжигитов
Аты Максатбек
Атасынын аты Гульжигитович
Туулган жылы 05.11.1994.

Абдраева Феруза Асылбековна

Контракт иштери боюнча декандын орун басары, окутуучу.

Фамилиясы Абдраева
Аты Феруза
Атасынын аты Асылбековна
Туулган жылы 11.02.1983.

Өмурбеков Эсенбек Өмурбекович

"Стоматология", "Педиатрия","Фармация" жана "МПД" адистиктеринин өндүрүштүк практика иштери боюнча декандын орун басары,окутуучу.

Фамилиясы Өмурбеков
Аты Эсенбек
Атасынын аты Өмурбекович
Туулган жылы 11.09.1993.

Абдираимова Жамила Маматураимовна

"Педиатрия","Дарылоо иши" адистигинин 4,5,6-курстары боюнча усулчу.

Фамилиясы Абдираимова
Аты Жамила
Атасынын аты Маматураимовна
Туулган жылы 02.09.1965.

Баялиева Басида Аскаровна

"Стоматология", "Фармация" жана "МПД" адистиктери боюнча усулчу.

Фамилиясы Баялиева
Аты Басида
Атасынын аты Аскаровна
Туулган жылы 04.11.1966.

Ташиева Айнура Самидиновна

Дарылоо иши адистигинин 1,2,3-курстары боюнча усулчу.

Фамилиясы Ташиева
Аты Айнура
Атасынын аты Самидиновна
Туулган жылы 06.02.1974.