Иш пландар

ОшМУнун медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин 2020-2021-окуу жылына карата иш планы
ОшМУнун медицина факультетинин 2020-2021-окуу жылына карата комплекстүүиш планы
Окумуштуулар кеңешинин 2019-2020-окуу жылындагы иш план.
Ош МУнун медицина факультетинин Окумуштуулар Кенешинин 2022-2023 - окуу жылына карата ИШ ПЛАНЫ