Гистологии и патанатомии

Заведующий кафедрой гистологии и патанатомии д.м.н., профессор Шатманов Суйнали Токтоназарович решением Президиума Российской Академии Естествознания избран членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания (РАЕ) по секции «Медицинские науки» и приглашен для торжественного вручения диплома в Юбилейные международные научные мероприятия Российской Академии Естествознания (РАЕ) и Европейского научно-промышленного консорциума (ESIC), приуроченных к 20-летию РАЕ c 8 по 11 октября 2015 г. г.Сочи Шилтеме Шилтеме

Ош Мамлекеттик Университет медицины факультетинин мугалимдери жана студенттери олимпиадада.

Самарканд-2022ж

16-17-декабрь

Турция элинен келген окумуштуу профессор Айнур Феруз оглы мен профессор Шатманов С.Т.


Медицина багытындаги студенттердин III -эл аралык олимпиадасынын же ңүүчүлөрүнө Медицина илимдеринин доктор , профессор, гистология жана патанатомия кафедрасынын башчысы , академик РАЕ Шатманов Суйнали Токтоназарович тарабынан дипломдорду тапшыруу аземи .

Узбекистан

Самарканд-2022ж

16-17-декабрь


Медицина илимдеринин доктору, профессор, гистология жана патанатомия кафедрасынын башчысы Шатманов С.Т Самарканд мамлекеттик медицина Университетиндеги лекция учуру.

Узбекистан

Самарканд-2022


Куратордук саат өткөрүү.

ЛК-9 А -22


Самарканд шаарында өтүлгөн олимпиаданын жеңүүчүлөрү менен.

Ош шаары-2022ж


Медицина факультетинин жойынында Самарканд шаарында өтүлгөн олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө дипломдорду тапшыруу аземи.

Ош шаары-2022ж


Гистология жана патанатомия кафедрасынын жыйынынан көз ирмем.


С.Т.Шатманов - 2023-жылды тосуу учурунда кесиптештери менен.


2022-жылдын 12-декабрь күнү кыргыздын залкар жазуучусу Ч.Айтматовдун 94 жылдыгына арналган кечеде сыйлык тапшыруу учуру.


Ак калпак күнү

С.Т.Шатманов жана Манасов Н.А.

Ош шаары-2023ж

5 марта


Патанатомия сабагынан лекция 3 курс педиатрия

2023-жыл

16-марта

Самарканд – ситиден бир көрүнүш.

Самарканд-2022ж


Самарканд мамлекеттик медицина академиясы.

Самарканд-2022ж


Медицина багытындагы студенттердин III -эл аралык олимпиадасынын ачылыш аземи.


Медицина илимдеринин доктору, профессор, гистология жана патанатомия кафедрасынын башчысы , академик РАЕ Шатманов Суйнали Токтоназарович Бухара мамлекеттик медицина институтунда

Бухара-2022ж


Ош мамлекеттик университетинин аймактык эл аралык конференциясынан бир көрүнүш

Ош шаары-2022ж


Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык комиссиясынын 30-жылдык конференциясынан көрүнүш.

Бишкек-2022ж