Терапевтические дисциплины

9апреля 2019года с группой 6ЛК-13 преподаватель Исмаилова Ф.У. посетила симуляционный центр виртуальной клиники ОшГУ. Студенты группы практиковали практические навыки спинно-мозговой пункции, оказания неотложной помощи при жизнеугрожающих состояниях.
В БАЗе ОшГУ преподаватели Исмаилова Ф.У. и Абдраева Ф. А. прослушали семинар по академическому письму профессоров из Индии и Сингапура 3.10.2018
26-март куну "Ички оорулар 2" кафедрасынын кезектеги отуруму болуп отту. Анда студенттердин сабактарга жетишуусу жана модулдун жыйынтыктары боюнча маселелер каралды жана кафедранын окутуучуларынын эмгек тартибин козомолдоо боюнча ар турдуу сунуштар айтылды.
2018-жылдын 12-декабрында Ч. Айтматовдун туулган күнүнүн 90 жылдыгына карата студентер менен улуу залкар жазуучуну эскеруу менен сабактар башталды. Анда Ч.Айтматовдун бардык чыгармаларынан алынган буклеттер, корком окууларды окуу менен студентер эскеришти.
Ички оорулар 2 кафедрасынын окутуучулары студенттердин сабакка кызыгуусун арттыруу учун ар турдуу методикаларды колдонуу менен отушот
В группе 6ЛК-18 по специальности Эндокринология преподаватель Исмаилова Ф.У. провела занятие с использованием современных технологий Kahoot! по теме Гипо- и гиперпаратиреоз.
«Ички оорулар 2» кафедрасынын окутуучусу Айтиева Жылдыз озунун 5к-6 б куратордук тайпасы менен симуляционндук центрде ачык сабагын отту. Анда студенттер оз алдынча практикалык жондомдорун корсотушту.
«Ички оорулар 2» кафедрасынын окутуучусу Тажибаева Умутай 3 стом 4 А жана 3 фарм 1 А тайпалары менен симуляциондук центрде сабак отту. Ал жакта студенттер журокту тыншап оздорунун активдуулугун жана сабака болгон кызыгуусун корсотушту.
8 апреля 2019года в группе 6ЛК-9 преподаватель кафедры Исмаилова Ф.У провела занятие по эндокринологии на тему: "Опухолевые заболевания надпочечников. Феохромоцитома и синдром Конна" Студенты приготовили интерактивную игру с использованием симптомов, характерных для обоих патологий с дальнейшей дифференциальной диагностикой заболеваний.
Ички оорулар 2 кафедрасынын окутуучусу Исмаилова Фатима Ураимжановна 4пед1а тайпасына ачык сабак откорду. Ачык сабактарды откоруунун негизги максаты окутуучулар бири-бири менен тажрыйба алмашуу жана студенттерди сабактарга кызыгуусун арттыруу.
2019-жылдын 21-сентябрь күнү медицина факультетин ишенбилик болуп өттү. Аталган ишембиликке кафедранын окутуучулары студентер менен биргеликте кафедранын окуу кааналарын жууп, актап тазалашты.