Отчеты и приказы

Эразмус+. Кубанычбекова Феруза 2020 ж
Эразмус+, Германия,Марбург университети 2019-2020 окуу жылы
Эразмус+, Италия, Милан университети 2018-2019 окуу жылы
Буйрук/Приказ. Ташкент фармацевтикалык институту 2018-2019 окуу жылы
ОшМУнун медицина факультетинин 2020-2021 окуу жылга карата эл аралык кызматташуунун жыйынтыктары жана алдыдагы милдеттери боюнча ОТЧЕТУ