Отчеты и приказы

Буйрук/ № 4038-О/21 29.10.2021 / № 4041-О/21 29.10.2021/Андижанский государственный медицинский институт 2021-2022 окуу жылы / / //
Эразмус+. Кубанычбекова Феруза 2020 ж
Эразмус+, Германия,Марбург университети 2019-2020 окуу жылы
Эразмус+, Италия, Милан университети 2018-2019 окуу жылы
Буйрук/Приказ. Ташкент фармацевтикалык институту 2018-2019 окуу жылы
Буйрук /№ 262-О/22 04.02.2022/ Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад Мамлекеттик Университетине 2021-2022 окуу жылы жазгы семестрге / / чакыруу каты
Буйрук / № 1548-О/22 25.04.2022 / И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына 2021-2022 ж окуу жылынын 15-апрелден 29-апрелге чейин /
Буйрук / Туркиянын Сивас Жимхуриет Университети 2021-2022ж.окуу жылы //
Буйрук /№ 4040-О/21 29.10.2021 / Воронеж мамлекеттик медициналык университети 2021-2022 ж.окуу жылы /
Буйрук/ № 657-О/22 02.03.2022 / И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясына 2021-2022 окуу жылынын 07.02.2022-08.08.2022 ж.чейин
Буйрук / № 1067-О/22 29.03.2022 Али Ибн Сино атындагы Бухара мамлекеттик медициналык институна 2021-2022 окуу ж. 24-мартынан 7 -апрельге чейинки
Буйрук / № 4686-0/21 08.12.2021 / КММА И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына 2021-2022ж. окуу жылы /
Буйрук / № 504-О/22 19.02.2022 / И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясына 2021-2022 окуу жылынын 14.02.2022-14.03.2022 ж.чейин /
Буйрук / № 4102-О/22 22.10.2022 / Туркия шаарындагы Sivas Cumhuriet Университетинде 2022-2023 окуу жылынын кузгу жана жазгы семестри.
Буйрук/ № 4103-О/22 22.10.2022 / И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясына 2022- 2023-окуу жылында, 2022-жылдын 15-сентябрынан 15-декабрына чейин
Буйрук/ № 4103-О/22 22.10.2022 / И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясына 2022- 2023-окуу жылында, 2022-жылдын 7-ноябрынан 7-декабрына чейин
Буйрук / № 237-О/23 01.02.2023 / Тюмень мамлекеттик медициналык университетине 2022-2023-окуу жылдын жазгы семестри.