• ВПО сестринское дело

ВПО сестринское дело

Ташиева Гульбара Самидиновна

Декандын “Педиатрия ” жана “Жогорку билимдүү мээрбан иши” адистиктеринин окуу иштери боюнча орун басары.

Фамилиясы Ташиева
Аты Гульбара
Атасынын аты Самидиновна
Туулган жылы 25.01.1969.