НИРС

2018-жылдын 2-март күнү "Анатомия - бул тагдыр"деген темада студенттер аралык олимпиаданын 2-туру болуп өттү. Ага 1- турдан ийгиликтүү өткөн 50дөн ашык студент катышышты. Анын ичинен 20-студент орто жана жогорку балл менен 3-турга өтүштү.
Студенттер аралык олимпиаданын 1-туру өткөрүлдү 2018-жылдын 10-февраль күнү "Анатомия это судьба"деген темада студенттер аралык олимпиаданын 1-туру болуп өттү, ага катышкан студенттердин жалпы саны 115. Анын ичинен 50-студент орто жана жогорку балл менен 2-турга өтүштү. Оңдоо Өчүрүү

Олимпиядадан алган студенттердин дипломдору

Качественные показатели ППС

Ф.И.О

Ученный степень

шифр

Когда защитил

Год рождения

Возраст

1

Муратова Жанара Кочкоровна

М.И.К доцент

14.13.001

03.03.2015 г

1973

46

2

Ахунжанов Расилджан

М.И.К доцент

27.09.1978 г

1949

69

3

Муратов Абдижалил Абдразакович

М.и.д профессор

14.11.200

13.05.2010 г

1959

60

4

Кенешбаев Бекболот Капаевич

М.и.к доцент

14.05.275

31.05.2011г

1980

38


Has word2cleanhtml helped you? Every day we convert 2,314 documents for our users. Word2cleanhtml is a free service and I′d like to keep it so. If you