Жанылыктар

29.09-03.10.2019г. Сотрудники кафедры "Педиатрия 1" участвовали на семинаре тренинге по разработке учебных планов и программ для медицинского факультете ОшГУ (с экспортами из Женева Анна Барафио и Джорджем Саволделли).

Мэриянын, ректораттын буйругунун негизинде медицина факультетинин "Педиатрия 1" кафедрасында 13-март саат 11:00дон баштап ишембилик откорулду. Кабинеттерди, кафедранын айланасын бут жакты тазалатып мусорлорду ташыттык. Педиатрия 1 кафедрасынын мугалимдер жалпы жамааты толук катышышты.
Очередное дежурство сотрудников кафедры "Педиатрия 1" в общежитие №2 ОшГУ.24-апрель Илим жумалыгына карата Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетиндеги "Педиатрия 1" кафедрасы да Илим изилдөө студенттик конференция өткөрдү. Бул иш-чарага 3-4-5-курстун студенттери катышты. "Педиатрия 1" кафедрасынын башчысы м.и.к, доцент Нуруева Замира Аттокуровна бул иш - чаранын максатын айтып өттү. Илимий конференцияга кафедранын окутуучулары м.и.к., доценти Шерматова Уулжан Балтабаевна, ага окутуучу Ахмедова Д.П., кафедранын завучу, окутуучу Камбарова А.О., окутуучулар Каракозуев М.М., Ашимова Н.Т. Абжапарова Д.Ж., Ганиева А.И. катышышты. Илимий конференцияны кафедранын м.и.к, доцент Турдубаев К.Т уюштурду. Иш-чара 13:00дө башталып 17:00 дө бүттү.


Ош мамлекеттик университети тарабынан "Мыкты окуу-усулдук колдонмо-2018" конкурсунун жыйынтыгы боюнча Ош шаарында басмадан чыккан "Эпидемиологический надзор за вакциноуправляемыми инфекциями и профилактическая работа в ЦСМ" (2017-ж.) аттуу окуу-методикалык колдонмосу учун медицина факультетинин №1 Педиатрия кафедрасынын доценттери Нуруева Замира Аттокуровна, Шерматова Уулжан Балтабаевна III даражадагы Диплом менен сыйланышты.
             
"Педиатрия 1" кафедрасынын окутуучулары аккредитацияга карата кызуу даярданып жатышат.


Проверка кафедры "Педиатрия 1" со стороны департамента по аккредитации и качества образования ОшГУ.