Документ деканата

Учебный план ВСО 2020ГОД
Медицина факультетинин Педиатрия жана Жогоркуу билимдүү мед.айым иши адистиктеринин 2020-2021 окуу жылынын кышкы сессиясынын жыйынтыгы
РУП 2020-2021
Рабочая программа ВСО