БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ // Образовательная деятельность // Educational activity

15-16-март, "Медико-профилактикалык иши" адистигинин 3-4-5-6-курсунун студенттери, билим сапатын тапшрышты. (Срез знаний). ____________________файл__________ Срез знаний