Курамы

Медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин 2020-2021, 2021-2022-окуу жылдарына карата курамы
Медицина факультетинин 2019-2020-окуу жылына карата Окумуштуулар кеңешинин курамы
Медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин 2022 – 2023, 2023-2024 – окуу жылдарына карата курамы