Медицина факультетинин №7 Окумуштуулар кеңеши (2021-жыл, 20-апрель)

2021-04-20 15:23:15 39

Медицина факультетинин №7 Окумуштуулар кеңеши (2021-жыл, 20-апрель) жыйыны болуп өттү. Мында төмөндөгүдөй 3 ( үч) маселе каралды. 1) 2020-2021 – окуу жылындагы кышкы зачеттук-экзамендик сессиянын жыйынтыктары жөнүндө декандын орун басарларынын отчеттору. 2) Медицина факультетинин НББПрын талкуулоо («Дарылоо иши», «Педиатрия» адистиктери боюнча) жана ар түрдүү маселелер талкууга алынып каралды.