Деканаттын курамына кезектеги жыйын өттү.

2022-06-25 14:14:04 36

25.06.2022 ж. саат 10:00 дө деканаттын курамына ар ишемби өтүлүүчү кезектеги жыйын өттү.