• Новости
  • Общая, клиническая биохимия и патофизиология

"Лайфхактардын билим берүү ишмердүүлүктөгү орду», «Илимий-метрикалык көрсөткүчтөрдүн окуу процессинде колдонулушу”

2024-02-04 22:52:14 24

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН Медицина факультетинин “Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология” кафедрасынын доценти биология илимдеринин кандидаты Молдалиев Жоомарт Тумакович ОшМУнун квалификацияны жогорулатуу борборунун тренерлеринин катарында «Билим берүү системасында мнемотехниканын колдонулушу», «Лайфхактардын билим берүү ишмердүүлүктөгү орду», «Илимий-метрикалык көрсөткүчтөрдүн окуу процессинде колдонулушу”-деген аталыштагы темаларда 16-январдан-26-январга чейин семинар өттү. Катышуучулар менен кенен талкуу жүрүп, тиешелүү суроолорго жооп берилди.