О НАС В СМИ

Сегодня 25 марта 2023 г. в медицинском факультете прошел субботник! Наши студенты в специальности "Фармации" принимали активное участие в уборке улиц и парков. "Если я буду чист, ты будешь чист, общество будет чистым!" Раззаков И.Р.
Фарамация адистигинин окутуучулар курамы жумалык чогулуш откорду. Жыйында окуу маселесине байланыштуу актуалдуу темалар которулуп жана окуу процесстерин жакшыртуу негизинде иш алып баруу маселеси ой сунаштар менен коштолду.
Медицина факультетинин фармацевтика адистигинде курстар аралык мини-футбол боюнча мелдеш турнири болуп өттү! Жеңүүчүлөр болуп фармация адистигинин кечки бөлүмүнүн бүтүрүүчү 3курстары аталды.
Медицина факультетинин Фармация адистигинин жаш изденүүчү-окуутучу курамын баштап барган фарм.и.к., доц., каф. башчысы Раззаков А.К. Өзбекстан республикасынын Ташкент фармацевтикалык институтуна иш сапары менен барды. Ош Мамлекеттик университети менен Ташкент Фармацевтикалык институтунун 2018-жылы макулдашылган меморандум жана келешими менен, билим сапатын жогорулатуу жана тажырыйба алмашуу негизинде окуутучулардын, студенттердин мобилдүүлүгү жана илимий кызматаштыгы боюнча кафедралар аралык келишими түзүлдү. Аспирантурага тапшыруучу жаш окутуучулар Н.Э. Султановго, Ч.С. Чубаковага, К.Б. Кулмаматовага Ташкент Фармацевтикалык институтунун белгилүү профессорлору Н.С. Суюнов жана З.А. Юлдашев илимий жетекчилери болуп дайындалды. Ошондой эле, иш сапарында жүргөн ОшМУнун окутуучулары ТашФарм институтунун окуу-өндүрүштүк комплекси менен таанышышты.
18.11.2021г. студенты кафедры фармации, приняли участие в научной студенческой конференции. «Студент и научный прогресс - 2021» Выступали с темой «Фармакоэпидемиологическое и фармакоэномическое исследование лекарственной терапии эхинококкоза печени» Под руководством к.б.н., доц. Момуновой А.А., где студенты получили призовое место в виде диплома I и II степени. На церемонии вручения наград участвовал зав. кафедры к.ф.н. доцент Раззаков А.К. Выражаем искренние поздравления и благодарность Момуновой А.А. и студентам фармации за участие и вклад продвижение научных исследований. Номинанты награждения! 🌐 Диплом 1️⃣ степени: 5Фр-1-17 Абдиева М., Мансурова Э. Диплом 2️⃣ степени: 5Фр-2-17 Асылбекова Н., Топчубаева Б.
«Якуземи» маалыматтык билим берүү борборунун өкүлдөрү менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга кафедра башчысы фарм. и.к., доц. Раззаков А.К. жана «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кафедрасынын окутуучулар курамы катышышты. Студенттер үчүн фармацевтика адистеринин компетенттүүлүгүн жана амбицияларын жогорулатуу үчүн кошумча айкалыш билим берүү программалары боюнча пландар каралды. . Состоялось встреча с представителями Центра информационного образования «Якуземи» с зав. каф. к.фарм.н., доц. Раззаков А.К. и составом коллектива преподавателей кафедры «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии».🇰🇬🇯🇵 Были рассмотрены планы по программам дополнительной обучении студентов для повышения компетентности и амбиций как специалистов в области фармацевтики.
30.11.2021г. преподаватели кафедры «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии» и «Фармацевтической химии и технологии лекарственных средств» провели совещание по теме повышение и усовершенствования качества образования по специальности.
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин фармация адистигинин студенттери, Ош мамлекеттик университетинин «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кафедрасынын окуу усулдары жана сабактын отулуш процесси менен таанышып кетишишти.
09.03-10.03.2023. В ОшГУ среди факультетов прошел турнир-соревнование, посвященный «Кубку ректора». В сборной, выступавшей от медицинского факультета, добились победы! 🏆 От лица медицинского фаультета, принали участие преподаватели фармацевтической специальности: 🏅 1. Бурканов А.Е. 2. Бепиев Э.И. 3. Джусуев У. 5. Султанов Н.Е. 6. Алмазбеков А.А. 7. Абдусамат у. Н. 8. Ермаматов М.С.
🟢 PHARM NEWS: Семинар: Акцентирован на достижение РО дисциплины. Новая образовательная технология обучения. Ольга Михайловна Коломиец работает 1МГМУ им. И.М.Сеченова. Доктор наук, специалист по методике преподаванию в медицинских вуза.
🟢 PHARM NEWS: 27.04.23. Медицина факультетинин адистиктер арасында «МЫКТЫ БИОХИМИК» аталышындагы КВН олимпиада болуп өттү, мында 6 команданын ичинен фармация адистиги 3-орунга ээ болду. Биздин студенттер берилген теманы презентациялоону жана лаб.жумушту (гемоглобинди аныктоо) жогорку деңгээлде аткарышты. "Фармация" командасын жеңүүчүлөрүн Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев жана ОшМУнун ректору Кудайберди Кожобеков жекече куттукташты.
25.04.2023г. состоялась встреча с стейкхолдерами фармацевтической деятельности! Собрание прошла в Международном медицинском факультете (ММФ) под руководством к.б.н. доцент Момунова А.А. и преподавателями кафедры "Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии" в процессе встречи обсуждены новые положения.
Ош мамлекеттик университинин Бизнес Паркы, Американын эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) жана Кыргыз Республикасындагы Ага Хан Фонду менен биргеликте ишке ашырылган, жаштардын арасында ишкердүүлүктү, стартаптарды өнүктүрүү программасы! Фармацевтика адистигинин атынан катышкан окутуучу жана аспиранттар: 1.Субанова М.О. 2. Султанов Н.Э. 3. Абдусамат у. Н.
Сегодня 02.02.2023г. прошло предварительное тестирование в платформе электронного обучения по японскому проекту Якуземи (JICA) для студентов медицинского факультета, специальности «Фармация. В процессе проведения пред. тестирования присутствовали зав. кафедры "Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии" к.ф.н. доцент Раззаков А.К. и зав. кафедры "Фармацевтическая химия и технология лекарственных средств" к.х.н. Боронова З.С. Также в ходе встречи с Японскими представителями Saka Yosuke, Arisawa Ritsuko и представительство JICA в КР Нурланбек кызы Ж. Обсуждены специальные дополнительные программы для повешения квалификации преподавателей.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы – Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында ОшМУда болду. Окуу жайдын “Ак-Буура” кампусундагы медициналык клиниканын ишмердүүлүгү жана медицина факультеттеринин материалдык-техникалык базасы менен таанышты.
13.12.2022г. Со стороны администрации медицинского факультета прошел аудит на соответствие стандартных требований. В процессе проверок участвовал декан факультета проф. м.н. Ыдырысов И.Т.
12.12.2022. Кыргыз элин , дуйнө жузунө тааныткан залкар жазуучубуз - Чынгыз Айтматовдун 94-жылдыгына карата "Дуйнөнү дүңгүрөткөн Айтматов" аттуу интеллектуалдык таймаш болуп отту. Интеллектуалдык таймашта мыкты аткаруу чеберчилигин жана тапкычтыгын көрсөтүп активдүү катышкандыгы үчүн ФРв 5-20 тайпасы жана Токтобаева Айсулуу мактоо баракчасы менен сыйланышты.
Студенты научного кружка по фармакологии Сатимова Ж, и Зайнутдинова Клара выступили с докладами НИРС в онлайн формате на IX международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» 8-9 декабря 2022 года, с последующей публикацией работ в журнале «Вестник ЮКМА» . Организаторы конференции Совет по науке при фонде Нурсултана Назарбаева и АО "Южно-Казакстанская Медицинская Академия" с Таджикским государственным медицинским университетом им. Абуали Ибни Сино.
Студенты Ошского государственного университета, Медицинского факультета провели конкурс "КВН" под девизом «Время быть здоровым» в день борьбы со СПИДом. 1️⃣-место заняла из специальности "Фармация" команда "Вечерний Вайб". 📚 Программа: 1- Конкурс художественного плаката; 2- Приветствие с командой; 3- Домашнее задание; 4- Познавательная игра-викторина (получает ответы на вопросы).
Преподаватели и Аспиранты Ошского государственного университета Медицинского факультета, кафедры "Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии" Султанов Н.Э., Полотов А.Т., Кулмаматова Б.К. и Чубакова С.Ч. были приглашены на III Международную научно-практическую конференцию посвященной 85-летию Ташкентского фармацевтического института «Современное состояние Фармацевтической отрасли: проблемы и перспективы». Наши представители выступили с докладом по теме научной направленности и были награждены сертификатами.
16.11.2022г. прошла Научно-студентческая конференция Медицинского факультета ОшГУ. Из специальности «Фармация» кафедры «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии» выступили студенты из 3го курса (веч. отдел.) Ниязова С., Чотобаев Н. и Сатимова Ж. Маратбекова М. студенты 5го курса (днев. отдел.) под научн. руководством Кулмаматова Б.К., Султанов Н.Э., Арыпжанова А.А. 🏅 Итоговые результаты научн. конференции! Диплом - II степени: Чотобаев Н., Ниязова С. Сертификат: Сатимова Ж., Маратбекова М.
2022-жылдын 10-ноябрында ОшМУнун медицина факультетинин 1-курсунун студенттерин "Кабыл алуу аземи"болуп өттү. Аземге ОшМУнун ректору профессор Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич жана медицина факультетинин профессордук- окутуучулук курамы катышып, студенттерди куттуктап, каалоо-тилектерин айтышты. Студент-достор кадамынар байсалдуу болсун, эл сыймыктанган мыкты дарыгер болгула.
09.11.2022. Состоялось собрание с участием всех зав. кафедр медицинского факультета и лиц ответственных на сайты факультета. Собрание возглавил декан медицинского факультета Ыдырысов И.Т.
3-4 ноября 2022 г. В г. Бишкек на базе Международного университета Кыргызской Республики прошла Научно-практическая конференция . На заключительной конференции были представлены отдельные результаты научных исследований докторантов и ученых, а также основные достижения учебных заведений в становлении института PhD докторантуры в Кыргызстане. В работе конференции приняла участие доцент кафедры А. Момунова.
31.10.22года студенты по ООП «Фармации» члены научного кружка по НИРС представили результаты своих работ руководителю Момуновой А.А. Были отмечены положительные подходы и намечены следующие шаги по НИРС, подготовка к конференции и публичное выступление.
PHARM NEWS: Выставка научно-технических достижений ОшГУ
01.11.2022г. прошла встреча выпускников 5 курса ООП "Фармация " с руководством факультета. Заместитель декана по учебным вопросам Омурзакова Г.Г. рассказала выпускникам о требованиях к последнему курсу, оплате контракта, разъяснила вопросы по академической задолженности. Рассказала об их дальнейшей карьерной лестнице. Студенты задали много вопросов. Встреча была результативной.
01.11.2022 г. была проведена встреча выпускников 5 курса с представителем фирмы "Неман". Как работодатель она объяснила студентам требования к выпускникам, какими компетенциями и навыками они должны обладать. Студенты задали много вопросов по карьерному росту, возможностям повышения квалификации и знаний на работе, трудовым отношениям с работодателем и получили ясные ответы.
23.10.2022г. На медицинском факультете по специальности «Фармация» проведён внутри курсовой турнир по «мини-футболу» Победители: 1 место - студенты 2 курса (дневн.) 2 место - студенты 3курса (вечерн.) 3 место - Команда преподавателей!
18.10. 2022г. На очередном плановом заседании кафедры ответственная по НИР/НИРС Аскарбекова Г. дала отчет. Она рассказала о необходимости усилить работу с научными кружками, подготовке к конференции студентов и ППС, также о необходимости заполнить сведения по QS -рейтингу для предстоящей внутренней комиссии.
19.-20.10.2022г. На базе ОшГУ проходит семинар МОиН КР по подготовке экспертов к лицензированию образовательных организаций. С кафедры приняла участие доц. Момунова А., были рассмотрены лицензионные требования к СПО, ВПО и последипломному образованию.
19.-20.10.2022г. На базе ОшГУ проходит семинар МОиН КР по подготовке экспертов к лицензированию образовательных организаций. С кафедры приняла участие доц. Момунова А., были рассмотрены лицензионные требования к СПО, ВПО и последипломному образованию.
Студенты 5 курса Анарбаева С. и Жумабаева Э. по специальности "Фармация" в рамках академической мобильности проходят обучение в КГМА.
По дисциплине для 5 курса по ООП "Фармация" "Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика" доцент Момунова А. студенты приготовили УИРС. Среди своих товарищей выступили с докладами, показали первичный материал работы по сбору данных, далее было активное обсуждение. Форма проведения занятия в виде конференции способствует развитию у студентов навыков публичного выступления и устной коммуникации. Занятие прошло интересно
На программу "Фармация" с визитом прибыли школьники из регионов. ППС ознакомил их с МТБ и условиями обучения, досугом студентов.
Студенты выпускники по ООП "Фармация"на встрече с работодателем с руководителем ЮфДЛО и МТ. Директор департамента ознакомил их с НПА, с условиями и требованиями работы в аптечных учреждениях. Далее студенты ознакомились с работой контрольно-аналитической лаборатории, ее оснащением и задачами.
Студенты по ООП "Фармация" согласно плану обучения с руководителями по фармакогнозии на практике в самом красивом живописном месте КР - Кара-шоро. Данный заповедник богат растительными ресурсами, что является хорошим условием для сбора материала.
Профессор Университета Брюнеля прочитала гостевую лекцию в ОшМУ. Директор Центра последипломного образования Университета Брюнеля в Лондоне, Великобритания, партнер проекта DERECKA, профессор Татьяна Колганова встретилась с ректором учебного заведения Кудаберди Кожобековым в ОшМУ. В рамках встречи проекта DEREKKA, направленного на укрепление научно-инновационного потенциала Кыргызстана путем продвижения докторских степеней, состоялся обмен мнениями о планах на будущее и обсуждение готовящегося меморандума о сотрудничестве. Во второй день визита Татьяна Колганова прочитала лекцию на тему «Методы исследования для аспирантов и докторантов». В лекции приняли участие докторанты, аспиранты и преподаватели ОшМУ.
Сотрудники кафедры проф. Муратов Ж.К. и доц. Момунова А. приняли участие в летней школе DERECKA в Гамбурге. Неделя началась с вводных презентаций. Во второй день группа провела переговоры и торговую выставку. Оставшаяся часть недели была посвящена дальнейшим разговорам, в том числе о различиях в получении степени доктора философии в Германии.
Сотрудники кафедры проф. Муратов Ж.К. и доц. Момунова А. приняли участие в летней школе DERECKA которая была организована Вильнюсским техническим университетом в Вильнюсе, столице Литвы. Состоялось несколько мероприятий и проектов, организованных Vilnius Tech, включая проект EMBRACE.
7-8.07.2022 года была проведена очередная аттестация фармацевтов Аттестационной комиссией МЗКР. В комиссию входят ведущие специалисты фарм.ассоциации. Это уже десятая аттестация фармработников прошедших обучение на нашей базе. Надо отметить высокую активность со стороны курсантов и их желание проходить повышение квалификации у нас. Также надо отметить, что при аттестации они показывают хорошие знания нормативно-технической документации в сфере обращения лекарственных средств. После аттестации был проведен круглый стол с руководителями Ассоциации фармацевтов "Адилет-фарм" и директором департамента ЮфДЛО и МТ
Продолжаются курсы повышения квалификации фармацевтов на базе кафедры, это укрепляет связь теории с практикой. Очень много фармработников-практиков из регионов. Высокую активность показывают фармацевты из Ала-Бука, Узген р., Ноокатского, Чаткальского р. За время обучения они ознакомились с базами ОшГУ, были очень довольны динамикой развития нашего ВУЗа. Также высказали ряд пожеланий в подготовке будущих кадров.
С 1 по 2.04.2021г. в рамках проекта «Реформы медицинского образования в Кыргызской Республике» преподаватели кафедры Момунова А., Жанбаева А. принимали участия в семинаре « Разработка тестовых заданий множественного выбора».
17-февраля 2022-года был организован круглый стол с участием работодателей: «Роль последипломного образования в формировании моделей квалифицированных медицинских кадров». В мероприятии приняли участие более 40 человек, руководители региональных лечебно- профилактических учреждений (работодатели) юга Кыргызстана. Также было проведено анкетирование работодателей по оценке удовлетворенности работодателей качеством подготовки наших выпускников. Итогами обсуждения вопросов всеми участниками мероприятия стали практические рекомендации и предложения по совершенствованию ООП, дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества с работодателями.
доц. Момунова А.А.приняла участие в качестве эксперта в международной аккредитации кластера образовательных программ по направлениям подготовки «Биотехнология» (19.03.01, 19.04.01), «Химическая технология» (18.03.01, 18.04.01),бакалавриат и магистратура, “Фармация” специалитет и ординатура,в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете Министерства здравоохранения РФ с 29-31 марта 2022 г. В составе комиссии были представлены эксперты с Казахстана, Белоруссии, а также представители из ведущих вузов РФ.
06-07.06. 2022г. в целях взаимного сотрудничества доц. кафедры Жанбаева А.К. и др. встретились с руководством Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования и деканом факультета непрерывного образования Российским университетом дружбы народов. Были обсуждены такие вопросы как академическая мобильность , гостевые лекции, совместные образовательные программы по непрерывному образованию и др.
III Центрально - Азиатский Конгресс клинических фармакологов. Преподаватели кафедры с 28 по 29 октября 2021 года приняли участие на III Центрально-Азиатском Конгрессе по клинической фармакологии “ Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии ”. В программе конгресса было очень много интересных и познавательных докладов от ведущих клинических фармакологов –ученых Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Норвегии.
Преподаватель кафедры по фармакогнозии Субанова М. провела занятие с использованием метода Tbl . В занятии студенты разделились на 4 малые группы и решили задачи, обмениваясь знаниями, навыками, обеспечивая индивидуальную и командную ответственность. Хотим отметить, что использование данного метода постепенно улучшает у студентов коммуникабельность, уважительное отношение к мнениям друг-друга и брать ответственность за собственную работу.
Преподаватель кафедры по фармакологии Арыпжанова А. провела занятие с использованием интерактивного метода Cbl (обучение, основанное на клиническом случае). Студенты активно разбирали и решили конкретные клинические кейсы, осмысляя значения деталей, анализируя и синтезируя информации, работая с заключениями, оценивая альтернативы и при этом принимая самостоятельные решения.В конце занятия студенты отмечали о преимуществах данного метода над традиционным методам обучения и показали свою заинтересованность.
Доцент, зав. кафедры Раззаков А.К., доц. Момунова А.А., доц. Жанбаева А.К., преп. Бурканов А.Э., Бакирова Н.А., Аскарбекова Г.А., Гульжигитов М.Г., Абдыкеримов А.А., Борончиева З.А., Арыпжанова А.А. получили удостоверение о повышение квалификации в « Воронежском государственном университете» по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы фармакологии и клинической
В интерактивной форме была проведена лекция доц. Момуновой А. по дисциплине "Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика" для студентов 3 курса вечернего отделения по ООП «Фармация». Студенты выступили со своими работами по УИРС, рассказывали как собирали первичный материал, какие были трудности, какие планы дальнейшей работы. Данный метод позволил им научиться навыкам публичного выступления и устной коммуникации.
Состоялась гостевая лекция для выпускников 5 курса по ООП «Фармация». Рассказали о своей деятельности директор ОсОО Джуманазарова Г. и директор ЧП. Мамытов А.Н., гости ответили на ряд вопросов выпускников. Лекция была продуктивной и достигла результатов.
PHARM NEWS: Доц. кафедры Кенешовна А.К. и преп. Бакирова Н.А. получили удостоверение о повышение квалификации в «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» по дополнительной профессиональной программе «Клиническая фармакология. Качественная клиническая практика для исследователей (GCP- Good Clinical Practice)».
PHARM NEWS: 08.10.2022ж. Жалпы республикалык ишембилик! 📅
PHARM NEWS: 08.10.2022ж. Медицина факультетинин кафедралар арасында өткөн "кичи-футболдук" турнирдик беттешинде «Фармация» адистигинен эки команда катышты! Жыйынтыгында «Фармация - №1» командасы 1️⃣чи орунду ээледи ал эми «Фармация - №2» командасы 2️⃣чи орунду алды!
Бугун 13.09.2022 кафедралык жыйындын негизинде төмөнкү иш чаралары талкууланды: 1) QR код жана электрондук журнал толтуруу боюнча маалымат. 2) УМК иштери. 3) Студенттердин катышуусу 4) Академиялык мобилдүүлүк ж.б.
27.08.2022г. была проведена презентация стартап-проектов ОшГУ, согласно положению о внутренних стимулирующих грантах ОшГУ. По программе "Фармация" представили проект преп.Субанова М.О. и студентка 5 курса Ниязова Б.
Прошла встреча с проф. Жалиловым А. (PhD), Университета Нефти и Минералов им. Короля Фахда г. Дхахран, Саудовской Аравии, в ОшГУ на базе факультета «Естествознания, туризма и аграрных технологий». Обсуждались темы по вопросам направления химии и технологии, а также возможности поступления на магистратуру и аспирантуру за рубежом для проведения дальнейших научно -исследовательских работ.
02.07.2022г. состоялась закладка капсулы в фундамент нового 5-ти этажного учебного корпуса, предназначенного для укрепления материально-технической, учебной базы медицинского образования. В новом здании запланированы учебные лаборатории, аудитории, учебные классы, лекционные залы и современная библиотека.
Камчыбекова Динара заняла 1 место кубок "Дзюдо" по КР. Коллектив кафедры поздравляет и гордится ею.
Кафедранын жетишкендиктери! «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплинар» кафедрасынын окутуучусу Исакова К.С. илимий изилдөөлөрүнө патент алды!
Практическое занятие по предмету «Медицинское и фармацевтическое товароведение» прошло в аптеке ,,Неман-92′′ получившая номинацию "Лучшая аптека года′′. Преп.: Эдильбекова А.Б.
27.05.2022ж. студенты -2 курса специальности "Фармация" заняли 1 место.
Награждение дипломом первой степени! Руководитель: Райымбердиева Э.Р. Студент: Ниязова Бегайым, ФР 1а-18
27.04.2022г. состоялась XXVII научно-студенческая конференция медицинского факультета ОшГУ, в рамках “Недели науки – 2022”. В конференции приняли участие ППС кафедры и студенты фармации и их руководители : 1.Авазбек к. Ж. студентка группы 4ЛК-2а-18 Тема: Нитраты в лечении стенокардии. Руководитель: Бурканов А.Э. 2. Абдыразакова А. и Бекмаматова М., студенты группы Фр-1а-19. Тема: Фармакоэпидемиология лекарственных средств в лечении заболеваний органов дыхание у детей в ОМОДКБ. Руководитель: Бакирова Н.А. 3. Кудайбердиева Н., студентка группы Фрв-4а-20. Тема: Ресурссоведческий исследования. Руководитель: Жакыпов Э.М. 4. Ниязова Б., студентка группы ФР-1-18 Тема: Препарат чаги березового, возможности распространение и применение в КР. Руководитель: Эдилбекова А.Б., Раимбердиева Э.
Фармация адистигинин «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кафедрасынын окутуучусу Н.Э. Султанов аспирантура бөлүмүндө «Илимдин тарыхы жана философиясы» дисциплинасынын илимий төгөрөк столунда «Ааламдашуунун, адамдын жашоосуна жана коомго тийгизген таасири» аттуу мазмундуу доклад жасагандыгы үчүн филос.и.к., доцент Г.А. Токоевадан сертификат менен сыйланды!
2022-жылдын 8-апрель И.К.Ахунбаев атындагы КММАда «Фармакогнозия» жана «Фармацевтикалык химия» боюнча 1-ЖОЖдор аралык олимпиада болуп өттү. ОшМУнун атынан Фармация адистигинин 3-курсунун студенттери «КМФ» (клуб молодых фармацевтов) жана 4-курстун «Боги фармации» командасы катышты. Олимпиада этап менен өткөрүлдү. Олимпиаданын экинчи этабында, студенттер Россиянын, Германиянын, Казакстандын профессорлорунун онлайн суроолоруна жооп беришти.Үчүнчү этапта белгисиз заттын жана белгисиз дары чөп чийки затын аныктоо жүргүзүлдү. «КМФ» командасы 5 команданын ичинен 2-орунду ээледи. Экинчи орун үчүн бардык катышуучуларга медалдар, 300 000 тыйын сертификаты, дипломдор, активдүү катышкандыгы үчүн сертификаттар, стоматологиялык кызматтар үчүн белек сертификаттары жана турларга сертификаттар тапшырылды. 🟢 Кошумчалай кетсек, «КМФ» командасы «Мыкты аналитикалык химик» сыйлыгы менен сыйланса, ошол эле командадан Рустам Маматов «Олимпиаданын мыкты катышуучусу» наамын алды.
⚪ Медицина факультетинин фармация адистигинин ФРв-2-20 тайпасынын 2чи курсунун студенти Камчыбекова Динара Кыргыз республикасынын жогорку окуу жайлардын арасында болуп өткөн Универсидасында жогорку лига «Дзюдо» боюнча мелдешттик беттеште 3-орунду багындырып келди! Ошондой эле «Bayaman Erkinbaev Memorial» атындагы диплом менен сыйланды! 🟢 Фармация адистигинин «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплинадар» кафедрасынын башчысы Раззаков А.К. куттуктап, окуусуна жана спорт жаатындагы келечегине ийгилик каалап кетти! Алга спорт, Алга билим, Алга Динара!
Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн «Нооруз - 2022» майрамында «Улуттук дасторкон» аталышындагы көргөзмөдө өзгөчөлөнгөндүгү үчүн медицина факультетинин 🟢 «Фармация» адистигинин «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» жана «Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясы» кафедраларынын башчылары Раззаков А.К., Боронова З.С. жана окутуучулар курамынын көрсөтмөсү «Мыкты улуттук дасторкон» аталып Гран-При номинациясы менен сыйланды!
Ош шаарынын жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын кызматкерлери арасында “Ден соолук -2022” Спартакиадасынын кичи-ФУТБОЛ мелдеши боюнча Ош мамлекеттик университети 1чи орунду багындырды. Катышуучулар арасында мыкты оюн көрсөткөн биздин «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кафедрасынын ага окутуучусу Бурканов Акылбек Эркиновичти чын дилден куттуктап кетмекчибиз!
Медицина факультетинин фармация адистигинин окутуучусу А.Т. Муратованын куратордук ФРв-2-21 тайпасынын студенти Камчыбекова Динара «Дзюдо» боюнча 1чи орунду багындырып келди! Таланттууларга бай келген фармация адистигибиздин ичинде ушундай улан кыздарыбыздын бардыгы бизди кубандырбай койбойт, Динарага дагы да албан ийгиликтерди жана чоң жетишкендиктерди каалап кетмекчибиз!
25.02.22г. состоялась онлайн встреча преподавателей кафедры «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии» с Японским образовательным центром Якуземи и проектом JIKA по результатам Пре-теста студентов 5го курса, проведенного 16го февраля. Были подведены результаты предварительного тестирования студентов ОшГУ и КГМА. Студенты ОшГУ так и как КГМА показали хороший уровень на стартовом этапе. На онлайн конференции также обсужден дальнейший план дополнительного обучения и методики проведения уроков по устранению слабых сторон образовательной программы.
Обладатели кубка фармации по футболу 2022г.! 2 курс ФР - 20
🟢 22.02.2022 15:00 Медицина факультетинин фармация адистигинин «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» жана «Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясы» кафедралары биргеликте жумалык чогулуш өткөрүштү. ⚪ Чогулуштун мазмундуу максаты 2022жылдын 8-апрель күнүнө карата И.К.Ахунбаев атындагы КММАда өтүлө турган ”Фармацевтикалык химия“ жана ”Фармакогнозия“ дисциплиналары боюнча ВУЗдар аралык 1чи олимпиадалык жарашысууна даярдык коруу иш планы талкуланды. 🔴 Айта кетчү өтүлүүчү олимпиадага фармация адистигинин кундузгу бөлүмүнөн 3-4 курстар, кечки болум 2-3 курстар катыша алат.
⚪ Медицина факультетинин «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» жана «Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технология» кафедралары биргеликте 23-февраль «Ата-мекенди коргоочулар» күнүнө карата, агайлар жана курстар аралык мини футболдук турнирин өткөрдү! 🟢 Уюштуруучулар тарабынан мыкты делген командаларга баалуу белектер жана мактоо баракчалары тапшырылды. 1- орун 2курс (күндүзгү бөлүм) 2-орун 2курс (кечки бөлүм) 3-орун 3курс (кечки бөлүм) 4-орун агайлар командасы ⚽ Турнирди жогорку деңгээлде өтүлүшүн баштан аяк жетектеп берген кафедра башчысы фарм.и.к. Раззаков Азизбек Кокоевичке жана уюштуруу ишин алып барган ага куратор Э.М. Жакыповго катышкан командалар өз ыраазычылыгын билдиришти!
Студенты 5 курса учебного плана, реализуемого образовательной программой «Фармация» совместно с Центром дополнительного образования Японии Якудземи и проектом Jaika, проверяют свои знания, сдав начальный тест.
Проведено еженедельное собрание кафедры, собрание вел заведующий кафедрой. доцент Раззаков А.К. Он призвал к повышению уровня образования студентов и поиску новых инновационных методов обучения, а также предложил провести экзаменационный процесс в полном объеме!
Под руководством зав. кафедрой «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии» медицинского факультета, доцент Раззаков А.К. молодые преподаватели Султанов Н.Э., Кулмаматова Б.К. и Чубакова С.Ч., поступили в аспирантуру ОшМУ и успешно прошли экзаменационные процессы.
Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на очередном заседании кафедры, стало предложение об утверждении и корректировке экзаменационных тестов. Также зав. кафедрой разъяснил преподавателям процесс избрания декана медицинского факультета приказом ректора на предстоящие выборы.
28.12.2021 Состоялся новогодний корпоратив медицинского факультета! Организационную работу принимали заведующие кафедр «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии» и «Фармацевтическая химия и технология лекарственных средств». доцент Раззаков А.К., к.и.н. доцент Боронова З.С. и профессорско-преподавательский состав кафедры выступили на высоком уровне!
Кафедра «Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии» признана лучшей кафедрой года!
Прошло практическое занятие по Медтовароведению с использованием ролевой игры в группе Фр-8б-20 2-курс вечернее отделение. Студенты оказывали помощь и определяли номенклатуру групп по предмету.Занятие прошло очень интересно
Студенты 3 курса на занятии по фармакогнозии проводят микроскопический анализ для определения лекарственного растительного сырья по заранее подготовленным кейсам.
Преподаватель кафедры "Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии" Субанова М.О. провела занятие в аптечном складе. Студенты были ознакомлены с работой аптечного склада ОсОО "Дармек фарм" @darmek_osh_kg. Экскурсию провел сам директор фирмы Киргизбаев Заир.
КВН среди студентов Медицинского факультета!
23 февраля состоялся турнир «Кубок Фармации» по мини-футболу между среди студентов специальности фармация. Призовые места заняли следующие команды: 1 место - 3 курс (в день) 5000 сом 2 место - 3 курс (кетч.бол.) 3000 сом 3 место - 3 курс (дн. часть) 2000 сом Лучший игрок - Муратали Ю. А. 3 курс (в день) 1000 сом

27.03.2023г. состоялся совместная собрание двух кафедр для обсуждение стандартов ООП.
PHARM NEWS: Проведение пост теста по проекту Якуземи совместно с проектом Жайко!
PHARM NEWS: Преподаватель кафедры "Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии" Субанова М.О. провела практическое занятие студентам 3 курса дневного отделения по специальности "Фармация" в ОсОО "Дармек-Фарм", ОсОО "Неман" и ОсОО "Сан и Сем". Студенты ознакомились работой надлежащей аптечной практики.
06.04.2023г. преподаватели кафедры: "Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии" Арыпжанова А.А. и Топчубаева Б.Т. провели открытый урок на тему: «Средства влияющие на органов дыхания» по предмету "Базисная фармакология". В процессе открытого урока присутствовали: УМС кафедры Райымбердиева Э.Р., к.ф.н. доцент Раззаков А.К. и представитель ОшГУ, УИД Былыкова М.М.
12.04.2023ж. медицина факультетинде кафедра ага кураторлору жана тайпа кураторлору менен жыйындар залында "Мамлекеттик тил жана социалдык иштер" боюнча ОшМУнун проректору Шарипова М.С. менен жолугушуу болуп өттү!
FARM NEWS: 19.02.2024. На заседании Админ.совета прошла церемония вручения сертификата преподавателей кафедры "ОФД и ФГЗ" Сертификат свидетельствует о том, что Жакыпов Э.М. Султанов Н.Э. Асильбек к А. Жанышова М.Ү. С 28-сентября по 30-октября 2023 года прошли курс электронного обучения по темам: "Беременность и забалевания", "Беременность и ЛС", "Японский менеджмент". В объеме 15 кредитных часов.
FARM NEWS: 02.03.24. В ОШГУ прошла международная научно-практическая конференция посвещенному 85-летию ОШГУ. Научно-практическая конференция прошла на тему "Актуальные проблемы современной практической медицины в условиях новых вызовов: инновационные технологии в образовании и практике", посвещенному 85-летию ОШского государственного университета. Где выступили гости из ближнего зарубежья и министр образования и науки Кыргызской Республики Кендибаева Догдургуль Шаршеевна и заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Шамбетова Айжамал Эсенбековна.
FARM NEWS: 24.02.2024. Ко дню защитника отечества в медицинском факультет ОшГУ, прошел межд.кафедральный турнир по футболу. В честь 23-февраля "к дню защитника отчества" прошел турнир по мини футболу между преподавателями кафедр медицинского факультета. в котором команда фармации одержала победу и заняла 1-место и стала обладателем кубка!
PHARM NEWS: Традиционный турнир «Кубок Фармации» по "мини-футболу" прошел успешно! 1-место. 4 курс (дневной отдел); 2-место. 1 курс (вечерний отдел); 3-место. Команда выпускников.
ОшМУда НООРУЗ! Медицина факультетинин "фармацевтикалык ишити уюштуру жана фармакогнозия" кафедрасынын мугалимдер жааматы ноорузга карта иш чарага активдүү катышты! Иш-чаранын алкагында: Сармердеге кафедранын атынан эки окутуучу Маматов Р.Ж. жана Чотобаев Н.Ж. активдүү катышып беришти. Жана дасторкондук көргөзмө конкурсунда "фармацевтикалык ишити уюштуру жана фармакогнозия" кафедрасынын куратордук тайпалары байгелүү орундарга жетишип 1-даражадагы дипломдор менен сыйланышты
PHARM NEWS: 26.03.24. В медицинском факультете ОшГУ прошли игры КВН и олимпиада в честь к 85-ти летию ОшГУ в соревнованиях участвовали шесть команд из специальности фармации. Такие команды как "Айда жылас", "Огоньки", "Пульс", "Голд фарм", "Доза долларов", "24/7". 1-место и номинацию "криативная команда" заняли команда "Айда жылас"(фармация вечерняя отделения 1-курс). 2-место команда "Огоньки" (фармация дневная отделение 3-курс). 3-место команда "Доза долларов" (фармация вечерняя отделения 1-курс). Соревнования проходили из шести этапов. Приветствие. Конкурс видеороликов. музыкальная домашняя задание. Четыре фото и одно слово. Джобарди. Творческая работа.
Академиялык мобилдүүлүк боюнча Озбекистан Республикасынын Жиззах областынан Галляарал медициналык колледжден 2 окутуучу жана 3 студент Джураев Анвар Имомович-окуу бөлүмүнүн начальниги , Таджибаева Бахринисо Хайруллаевна-өндүрүштүк практиканын орун басары, Бойбутаев Дусмурод Худайбердиевич - Фельдшердик иши боюнча 2-курстун студенти,Гульбоева Наргиза Боходировна медайым иши адистиги боюнча 2-курсунун студенти,Эргешова Сетора Орол кизи фармация адистиги боюнча 1-курстун студенти бир жумага келишти.
11.05.2023ж. админ кеңеш болуп өттү, чогулушка кафедра башчылары, кафедра завучтары жана факультеттин сайтына жооптуулар катышышты!