• НАУКА
  • План научно-исследовательской работы факультета и кафедр

План научно-исследовательской работы факультета и кафедр

Эпидемиология,микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын иш-планы /
Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасынын иш-планы /
Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиясы кафедрасынын иш-планы /
Бизистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар кафедрасынын иш-планы /
Медицина факультетинин 2017-2018 окуу жылы учун илимий ишмердуулугунун иш-планы/
Медицина факультетинин 2018-2019 окуу жылы учун илимий ишмердуулугунун иш-планы /
Медицина факультетинин 2019-2020 окуу жылы учун илимий ишмердуулугунун иш-планы /
Медицина факультетинин 2021-2022 окуу жылы учун илимий ишмердуулугунун иш-планы /
Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен кафедрасынын иш-планы /
Неврология, нейрохирургия жана психиатрия кафедрасынын иш-планы /
Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасынын иш-планы /
Хирургиялык оорулар кафедрасынын иш-планы /
"Табият таануу илимдер дисциплинасы кафедрасынын иш-планы /
Балдар хирургиясы кафедрасынын иш-планы /
Педиатрия 1 кафедрасынын иш-планы /
Хирургиялык жана курактык стоматология кафедрасынын иш-планы / /
Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология кафедрасынын иш-планы / /
Урология,онкология жана теривенерология кафедрасынын иш-планы /
Акушерство жана гинекология кафедрасынын иш-планы / /2021-2022
Экстремалдык медицина жана омур коопсуздугу кафедрасынын иш-планы /
Гистология жана патанатомия кафедрасынын иш-планы /
Жалпы хирургия кафедрасынын иш-планы /
Ички оорулар 3 кафедрасынын иш-планы /
Ички оорулар 1 кафедрасынын иш-планы /
Ички оорулар 2 кафедрасынын иш-планы / //
Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын иш-планы /