Медицина факультетинин дарылоо иши адистигинин 6-курсунун студенттери лекциялык сабак учуру!

2024-02-08 04:39:03 31

Медицина факультетинин дарылоо иши адистигинин 6-курсунун студенттерине ички оорулар предметтинин лекциялык сабак учуру.Лекциянын темасы:"Диференциальная диагностика и лечения кишечной диспепсии".Окуган лектор к.м.н.,доцент Аттокурова Г.Н