Дарылоо иши адистигинин 6-курстарынын практикалык көндүмдөрдүнүн учуру!

2024-02-09 08:10:01 33

Ички оорулар үй-бүлөлүк медицина курсу менен кафедрасынын 6-курсунун студенттери "Дифференциальная диагностика и лечения желудочно-кишечной диспепсии" аттуу темада Гастроэнтерология бөлүмүндө бейтаптар менен баарлашып,практикалык жөндөмдөрдү өздөштүрүштү.