Конок лекция.

2024-03-01 11:51:20 25

Россия Федерациясынын П.Лумумба атындагы Россия элдеринин достугу университетинин(РУДН) "Факультеттик хирургия" кафедрасынын м.и.к., доценти Косаченко Михаил Владимирович лапароскопиялык герниопластика боюнча ОшМУнун медицина факультетинин "Дарылоо иши" адистигинин жогорку курстарынын студенттерине конок лекция өттү. Михаил Владимирович дүйнөдөгү болуп жаткан лапароскопиялык операциялардын жаңы ыкмаларын жана тажрыйбаларын студенттер менен бөлүштү.