Организационная и общественно-воспитательная работа

ОшМУда окуу процессинин сапатын жогорулатууга болгон дагы бир чоң кадам. Ош мамлекеттик университети жигердүү аракеттердин, көп жылдык кызматташуунун натыйжасында Россия Федерациясында өндүрүлүүчү Интерактивдүү Пирогов-II столун алып олтурат. Бул кадам студенттерди инновациялык окутуу усулдарын кеңири колдонуп окутууга жол ачат. Стол 2021-жылдын 1-ноябрында "Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомия конституционалдык типология курсу менен" кафедрасына орнотулуп, бүгүн 2-ноябрда өндүрүшчү компаниянын өкүлү тарабынан мед.факультеттин кызматкерлерине презентацияланып, окутуучуларга столдун көп кырдуу мүмкүнчүлүктөрү айкындалды. "Интерактивдүү анатомиялык Пирогов-II столу» - бул: нормалдуу анатомия, топографиялык анатомия, клиническалык диагностика ж.б. тереңдетип, так даана окутууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул «Пирогова- II столу медицинанын жана заманбап компьютердик технологиялардын ширелүүсү деп түшүнсөк болчудай. Адамдын анатомиясын 3D форматында изилдөөгө, окутууга болот. Органдардын түзүлүштөрүн түстүү түрдө көрүүгө жана салыштырууга болот. Мындан тышкары студенттердин билимин контролдук тестирлөө өткөрүүгө да ыңгайлуу. Ушулардын баары ОшМУнун жетекчилигинин, анын ректору, профессор Кожобеков Кудайберди Гапаралиевичтин жигердүү, чечкиндүү аракеттеринин жыйынтыгы болду деп эсептейбиз. Кафедранын жалпы жамааты ОшМУнун жетекчилигине, медицина факультетинин кызматкерлерине чын дилден ыраазычылыгын билдирет. Кафедранын жамааты. Ош, 03.11.2021-ж.
3-4-октябрь куну Ош Муда Web of Scinc-Scopus деген аталышта семинар болуп отту. Семинарга Антаомия кафедрасынан окутуучулар катышып, сертификаттарга ээ болушту. Семинарды Малайзиядан келген профессор Кумар Менон откорду .