Кураторская работа

8-МАРТ АЙЫМДАРДЫН ЭЛ АРАЛЫК МАЙРАМЫНА КАРАТА КУТТУКТОО!

Унверситеттин быйылкы "Адеп жана ахлах жылына" карата куратырлык тайпалар менен биргеликте кафедраны жасалгалоо иштери жургузулду.