КАФЕДРАНЫН ТАРЫХЫ

Кафедранын тарыхы

«Биохимия, патофизиология жана фармакология» кафедрасы 2000-жылы м.и.д., профессор Ж.А.Чотоевдин жетекчилиги алдында негизделген. Профессор Ж.А.Чотоев кафедранын түптөөдө материалдык техникалык базаны чыӊдоого жана жаш кадрларды даярдоого көп көӊүл бөлгөн. Кафедранын курамына биохимия, нормалдуу физиология, патологиялык физиология жана фармакология дисциплиналары кирген. 2001-жылы кафедралардын кайрадан уюштурулушуна байланыштуу, нормалдуу физиология предмети медико-биологиялык дисциплиналар кафедрасына өткөрүлүп берилген.

2002-жылдан 2014-жылга чейин кафедраны х.и.к., доцент Нурадиева А.Н. жетектеген.

2015-жылдан 2016- жылдын 6- сентябрына чейин фарм.и.к., доцент Раззаков А.К. жетектеп келген.

«Биохимия, патофизиология жана фармакология» кафедрасын 2016-2017- окуу жылында 2 кафедрага бөлүп, № 691 буйруктун (09.09.2016 ж) негизинде: «Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология» кафедрасы деп аталып, кафедра башчысы болуп химия илимдеринин доктору, профессор Маметова Алтынай Сулеймановна дайындалды. Маметова А.С. 60ка жакын илимий эмгектин, 1 монографиянын, КРнын 6 илимий патентинин, 8 окуу – усулдук колдонмонун автору. Адис жана илимпоз катары өз тажрыйбасын Япониянын Кумамото университетинин, Франциянын Ренн университетинин, Польшанын Адам Мискевич атындагы наномедцентринин, Кытай, Туштук Корея жана Орусия мамлекеттеринин нанотехнолог-изилдөөчүлөрү менен тыгыз байланышта семинар, конференция, симпозиумдарга катышып, эксперименттерди аткаруу менен ишке ашырып келет. ОшМУнун, Ош шаардык мэриясынын, КРнын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамоталары, «Кыргызстан аялдары» коомдук бирикмесинин «Алтын төш белгиси» менен сыйланган.

Бул кафедрада жалпы жана клиникалык биохимия, фармацевтикалык биохимия жана патофизиология дисциплиналары «Даарылоо иши», «Педиатрия», «Стоматология» жана «Фармокология» адистиктери үчүн окутулат.

Учурда кафедранын курамын 2 илимдин доктору, 2 илимдин кандидаты, 1 ага окутуучу, 8 окутуучу жана 1 лаборант түзөт. Кафедранын окутуучулары тарабынан 16 окуу-усулдук колдонмолор жана окуу-усулдук иштелмелер, 200дөн ашуун илимий макалалар жарыкка чыкты. Кафедрада м.и.д., доцент Калматов Р.К. жана ага окутуучу Атабаев И.Н. КРнын эл агартуусунун отличниктери.