Маалымат каражаттарында // О нас в СМИ // Mass media

Международная организация по миграции в Кыргызской Республике (МОМ) / Агентство ООН по Миграции В рамках деятельности организации по улучшению здравоохранения и управлению границами в Кыргызстане для реагирования на COVID-19 и других инфекционных заболеваний, 12 и 13, 14 апреля проведено симуляционное учение в городе Ош. Целью симуляционного учения является повышение способности персонала контрольных пропускных пунктов на границах Кыргызской Республики эффективно управлять чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения. В симуляционном учении приняли участие сотрудники Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте, Государственной пограничной службы КР, Таможенной службы КР, а также специалисты, задействованные на контрольно-пропускных пунктах Кыргызской Республики. В симуляционном учении МОМ приняли участие 10 студентов старших курсов ОшГУ, специализирующихся в эпидемиологии (3 мужчин и 7 женщин, из числа граждан КР). В качестве участников были отправлены студенты по специальности "Медико-профилактическое дело"
кафедральное собрание
Заведующий кафедры Эпидемиологии д.м.н профессор Тайчиев И.Т совместно с нашим заведующим кафедры д.м.н профессор Мамаев Т.М. выступили на передаче "Ден соолук" 17.03.21 года на тему: Малоподвижный образ жизни
Профессор Т.М Мамаев на телепередаче "Пульс"
С 05.02.20г в связи с эпидемией коронавируса с преподавателями кафедры "Общественное здравоохранения" проводится профилактические и противоэпидемические работы среди ППС,студентов и факультетов ОшГУ.

Биздин кафедрага ОшМУ тарабынан болунгон коп форматтагы доска келди. Бул досканын жардамында окутуучулар ар турдуу жаны технологоиялар менен сабак отууго болот.
ОшМУнун илимий делегациясынын курамында ф.м.и.д, профессор И.Г.Кенжаев, м.и.д., профессор Т.М.Мамаев, ф.м. и.д., профессор Курбаналиев А.А. Испания мамлекетинин Кадис университетине илимий ишмердүүлүктө чогуу аракеттенүү максатында атайын иш сапарында болуп келишти. Оштук делегация Кадис университетинин жетекчилиги, окумуштуулары менен жолугушуп, илимий багытта аспиранттарды, магистранттарды, PhD докторанттарды биргеликте даярдоо боюнча сүйлөшүүлүрдү жүргүзүп, макулдашылды. Жаңы окуу жылында бул багытта испандык делегациянын келүүсү күтүлүүдө.
ОшМУнун медицина факультетинин доценти, м.и.к. Муйдинов Фазлиддин Фаезиддинович 2022-жылдын 26-май күнү Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарына болгон иш сапарынын алкагында Урал мамлекеттик медициналык университетин эл аралык байланыштар боюнча проректору Флягин. М.А., үзгүлтүксүз медициналык билим жана аймактык өнүгүү боюнча проректор, м.и.д. профессор Сабитов А.У. жана Медико-профилактика факультетин деканы, м.и.к., доцент Косова А.А. менен жолугушту. Жолугушуу учурунда университеттер аралык түзүлгөн меморандумдун негизинде профилактикалык медицина багытында илимий практикалык иштерди өнүктүрүү, тажырыйба алмашуу, "медико-профилактикалык иши" адистигинде окуган студенттерге академиялык мобилдүүлүлүктү жолго коюу, аталган багытта илимий кошмо конференцияларды уюштуруу маселелери талкууланды. Илимий жана билим берүү багытында кызматташуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.
"Сергек жашоо жана ден-соолук" Жылына карата профессордук-окутуучулук курамдын ортосунда болуп откон теннис оюнунда, "Коомдук саламаттыкты сактоо" кафедрасынын окутуучусу Байышбек уулу Тынчтык III даражадагы диплом менен сыйланды.
"Сергек жашоо жана ден-соолук" Жылына карата профессордук-окутуучулук курамдын ортосунда болуп откон волейбол оюнунда, "Коомдук саламаттыкты сактоо" жана "Гистология" кафедрасынын окутуучулары II даражадагы диплом менен сыйланды.
"Сергек жашоо жана ден-соолук" Жылына карата профессордук-окутуучулук курамдын ортосунда болуп откон волейбол оюнунда, "Коомдук саламаттыкты сактоо" жана "Жалпы хирургия" кафедрасынын окутуучулары III даражадагы диплом менен сыйланды.
25.08.2022 Кафедрада отурум болуп, жаны окуу жылына карата тиешелуу маселелер талкууланды.
Кафедранын окутуучулары "Компетенттүүлүк мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу" квалификация жогорлотуу курсуна катышууда.
Межкафедральная апробация Маманова Марлена Асанбековича диссертации на соискание ученый степени кандидата медицинских наук на тему "Научное обоснование совершенствования организации оториноларингологической помощи населению (на примере Ошской области) 14.02.03-общественное здоровье и здравоохренение. Научный руководитель:д.м.н.,профессор Касиев Накен Касиевич
\ Студент Бакирова Айтунук 3 МПД1-20, получила диплом I степени за участие на конкурсе художественных плакатов "Будущее без СПИДа!"
Ош мамлекттик университетинин 2022-жылдын 26-ноябрында откорулгнон "Студент жана илимий-техникалык прогресс" аттуу IX аймактык студенттик конференцияда III даражадыгы диплом менен сыйланды.
Нооруз майрамына даярдык
Бүгүн 17-март күнү коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасында чогулуш өткөрүлдү.
Бүгүн – 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү.1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз ССРинин Жогорку Совети “Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине Мамлекеттик тил макамын берген. Кыргыз эли бүгүн кыргыз тилинин 31 жылдыгын майрамдайт.Ар бир улуттун негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири, элдин элдүүлүгүн, иденттүүлүгүн аныктаган бул анын – тили. Эгер улут тилин жоготсо, бара-бара элдүүлүгүн жоготот. Андыктан кыргыз тилинде сүйлөп, эне тилдин өркүндөшүнө салым кошуу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети.
ОшМУнун "коомдук саламаттыкты сактоо" кафедрасынын окутуучусу Дурусбеков Асан областтык СПИДге каршы курошуу жана алдын алуу борборунун, ЮСАИД уюмунун окулдору менен окуу жайдын факультеттеринде СПИДдин алдын алуу боюнча лекция окушуп, студенттер менен жолугушуу откорушуп жатат.
Медицина факультетинин коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын доценти Сейдалиева Мира Германиядан келген делегация менен “Кыргыз Республикасында билим берүүнү 2021–2030- жылдарга карата өнүктүрүүнүн концепциясын” жана КР Өкмөтүнүн «2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын» ишке ашырууга багытталган өнөктөштүк мамилелерди түзүү жана узак мөөнөттүү, натыйжалуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзтү. Немецтик делегация ОшМУ жана Ош аймагындагы медициналык колледждердин жетекчилиги, окутуучулары, студенттери менен жолугушууларды, талкууларды өткөрүштү. Натыйжада эки тараптуу макулдашуулардын негизинде келечекте медициналык колледждин бүтүрүүчүлөрүн Германияда иш менен камсыздоо кепилдигин алган инвестор Мустафа бей Ожал медкколледждерде немец тилин жана айдоочулук курстарын каржылап берүү, кесипке багытталган европалык стандарттардын негизинде түзүлгөн окуу китептери менен камсыздоону убадалады. Жакынкы келечекте 25 бүтүрүүчү медайым-айдоочунун, кийинки жылы 75 медайым-айдоочуну Германия медициналык мекемелеринде ишке жайгаштыруу боюнча макулдашылды. Андан сырткары медициналык факультеттин студенттерин жайкы "Каникул иштерин" клиникаларда уюштуруу, кыргызстандык дипломдордун Германияда таанылышы боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.
Кундун тартиби: 1. Факультеттин административдик кеңешинин жыйынтыгы боюнча «Коомдук саламаттыкты сактоо» кафедрасынын кезектеги отуруму. 2. Ар түрдүү маселелер. 1. Биринчи маселе боюнча м.а. кафедранын башчысы Муйдинов Ф.Ф факультеттин административдик кеңешинин отурумундагы маселелер менен тааныштырды: - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы №54 «Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө» жарлыгын аткаруу максатында окутуучулар, студенттер жана алардын ата-энелери арасында каада-салттарды, салтанаттарды жана үйлөнүү үлпөтүн, маркумду эскерүү иш чараларын өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жана алдын алуу боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү мындан ары улантууну сунуштады, кафедранын мугалимдерин иш-чараларды алып баруусун жана жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар боюнча маалыматтарды ар бир айдын 25не берип туруусун талап кылды. - Кафедранын доценти Сейдалиева М. Т. Ош областык аялдар жана уй-бүлөөнү коргоо коомдук кенешинин мүчөлүгүнө дайындалганын маалымдады.