Общественно-воспитательная работа

Куратордук сааттардын отчету-2017-2020жж
Куратордук сааттын иш графиги-2018-2019ж
Куратордук сааттын иш графиги-2019-2020ж.
Куратордук сааттын иш планы-2019-2020