Планы работ кафедры

Кафедранын иш планы 2018-2019ж
Отурумдун иш планы 2018-2019ж
Отурумдун иш планы 2019-2020-окуу жылы учун
Кафедранын иш планы 2019-2020-окуу жылы учун
Кафедранын отурумунун иш планы 2020-2021
Январь айы учун иш план 2021